PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV s praxí – pro zaměření HV, VV, DV, cizí jazyk - OKMN0T201B
Anglický název: Teaching methods and techniques in physical education with practice
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0T205B
Je korekvizitou pro: OKMN0VV, OKMN0DV, OKMN0HV
Je neslučitelnost pro: OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0T265B, OKMN0T260B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T263B, OKMN0T264B, OKMN0T266B, OKMN0T256B, OKMN0T257B, OKMN0T258B, OKMN0T269B, OKMN0T259B, OKMN0T267B, OKMN0T268B
Je prerekvizitou pro: OKMN0N242B, OKMN0H210B, OKMN0H212B, OKMN0H213B, OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0V234B, OKMN0V235B, OKMN0V236B, OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0N241B, OKMN0N243B, OKMN0N244B, OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0H219B, OKMN0H208B, OKMN0H207B, OKMN0V228B, OKMN0V229B, OKMN0V233B, OKMN0V232B, OKMN0V231B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V230B, OKMN0H205B, OKMN0H206B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H221B
Je záměnnost pro: OPMN0T205B
Anotace -
Shrnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV na 1. st. ZŠ. Způsob života, potřeby dětí, zdravotně orientovaná TV, ontogeneze motoriky, pohybové schopnosti a dovednost, formy, metody, postupy, organizace v TV, zájmové formy. Praktická práce s dětmi a analýza vyučovacích hodin. Nově je v předmětu nastíněna linie vývoje tělesné kultury v jednotlivých etapách a je zde také podrobně zdůrazněna bezpečnosti v tělesné výchově včetně bezpečnostních požadavků kladených na práci učitele v TV apod.
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (13.10.2021)
Cíl předmětu -

Na základě teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV na 1. st. ZŠ osvojit praktickou práci s dětmi.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (30.05.2019)
Deskriptory

Přímá výuka 8 hodin

Samostudium 20 hodin

Konzultace 20 hodin

Příprava na zkoušku 20 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literatura

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JČU, 2001.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (13.10.2021)
Sylabus -

Teoretické přednášky: tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, pojetí zdraví, výchova ke zdravému způsobu života, dítě a jeho potřeby, ontogeneze motoriky, formy, metody, styly řízení v TV, diagnostika v TV a diagnostika vyučovacího procesu. Nově je v předmětu nastíněna linie vývoje tělesné kultury v jednotlivých etapách a je zde také podrobně zdůrazněna bezpečnosti v tělesné výchově včetně bezpečnostních požadavků kladených na práci učitele v TV  apod. Semináře: praktická aplikace teoretických poznatků včetně užití metod evaluace. Zápočtové požadavky - aktivní účast na seminářích, praktické řízení na vylosované (zadané) téma, zpracování tří příprav na jednotku TV. Zkouška - teoretické znalosti a schopnosti jejich aplikace.

 

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (13.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru. Okruhy otázek jednoznačně vyplývají ze sylabu předmětu.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (25.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK