SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory of Law I - HP0681
Title: Teorie práva I
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0051
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0684, HP0683, HP0682, HP0003, HP0271, HP0002
Is incompatible with: AAN120007, HV3704, AVR100014, HOPV1002, HOPV1003, HOPV1004, HOPV1011, HOPV1012, HOPV1013, HOPV0213, HOPV0113, HXPV0002, HXPV0041, HDPV0175, HDPV0174, HXPV0045, HXPV0046, HDPV0181, HXPV0044, HDPV0180, HDPV0182, HDPV0183, HOPV0219, HOPV0006, HV4108, HXPV0040, HDPV0215, HDPV0176, HOPV0215, HDPV0177, HOPV0216, HOPV0217, HXPV0043, HOPV0218, HDPV0178, HXPV0042, HDPV0179, HV3811, HDPV0010, HDPV0164, HDPV0015, HDPV0011, HDPV0165, HDPV0163, HDPV0166, HXPV0011, HXPV0036, HXPV0037, HXPV0038, HV4050, HDPV0020, HDPV0162, HOPV0208, HOPV0204, HOPV0205, HOPV0209, HOPV0206, HDPV0019, HOPV0207, HDPV0317, HDPV0158, HDPV0159, HDPV0018, HDPV0160, HOPV0197, HOPV0016, HOPV0200, HOPV0199, HOPV0201, HOPV199, HOPV0202, HOPV0203, HDPV0161, HDPV0009, HOPV0210, HOPV0211, HDPV0021, HDPV0168, HDPV0169, HXPV0039, HDPV0170, HOPV0198, HDPV0171, HDPV0172, HOPV0212, HDVP0174, HDVP0175, HDPV0173, HP4211, HPOP0062, HOPV0192, HOPV0191, HOPV0193, HOPV0194, HOPV0195, HOPV1001, HOPV1014, HOPV1021, HOPV1022, HOPV1023, HOPV1024, HOPV1031, HOPV1032, HOPV1033, HOPV1034, HOPV1041, HOPV1042, HOPV1043, HOPV1044, HOPV1051, HOPV1052, HOPV1053, HOPV1054, HHXPV0035, HXPV0035, HXPV0030, HDPV0133, HDPV0167, HPOP0107, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0108, HDPV0153, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0118, HOPV0214, HPOP0105, HPOP0102, HPOP0000, HPOP0001, HPOP0002, HPOP0003, HPOP0004, HPOP0005, HPOP0007, HPOP0008, HPOP0009, HPOP0010, HPOP0011, HPOP0012, HPOP0013, HPOP0016, HPOP0017, HPOP0018, HPOP0019, HPOP0021, HPOP0022, HPOP0023, HPOP0024, HPOP0025, HPOP0026, HPOP0027, HPOP0028, HPOP0029, HPOP0030, HPOP0031, HPOP0032, HPOP0033, HPOP0034, HPOP0041, HPOP0042, HPOP0043, HPOP0044, HPOP0045, HPOP0046, HPOP0047, HPOP0048, HPOP0050, HPOP0051, HPOP0052, HPOP0053, HPOP0054, HPOP0055, HPOP0056, HPOP0061, HPOP0063, HPOP0099, HSPV0001, HSPV0002, HSPV0003, HSPV0004, HXPV0001, HXPV0003, HXPV0004, HXPV0005, HXPV0006, HXPV0007, HXPV0008, HXPV0009, HXPV0010, HXPV0012, HXPV0013, HXPV0016, HXPV0017, HXPV0018, HXPV0019, HXPV0020, HXPV0021, HXPV0022, HXPV0023, HXPV0024, HXPV0025, HXPV0026, HXPV0027, HXPV0028, HXPV0029, HXPV0032, HXPV0033, HXPV0034, HXPV0099, HDPV0001, HDPV0002, HDPV0003, HDPV0004, HDPV0005, HDPV0006, HDPV0007, HDPV0008, HDPV0012, HDPV0013, HDPV0014, HDPV0016, HDPV0017, HDPV0101, HDPV0102, HDPV0103, HDPV0104, HDPV0105, HDPV0106, HDPV0107, HDPV0108, HDPV0109, HDPV0110, HDPV0111, HDPV0112, HDPV0113, HDPV0114, HPOP0109, HPOP0110, HDPV0117, HDPV0118, HDPV0115, HDPV0116, HDPV0119, HDPV0120, HDPV0121, HDPV0122, HDPV0123, HDPV0124, HDPV0125, HDPV0128, HDPV0129, HDPV0130, HDPV0131, HDPV0132, HDPV0134, HDPV0135, HDPV0136, HDPV0137, HDPV0138, HDPV0139, HDPV0140, HDPV0142, HDPV0143, HDPV0144, HDPV0145, HDPV0146, HDPV0147, HDPV0148, HDPV0150, HDPV0151, HDPV0152, HDPV0154, HDPV0155, HDPV0156, HDPV0157, HDPV0301, HDPV0302, HDPV0303, HDPV0304, HDPV0305, HDPV0306, HDPV0307, HDPV0308, HDPV0309, HDPV0310, HDPV0311, HDPV0312, HDPV0313, HDPV0314, HDPV0315, HDPV0316, HDPV0318, HDPV0319, HDPV0320, HDPV0321, HDPV0322, HDPV0323, HDPV0324, HDPV0325, HDPV0326, HDPV0327, HJPV0001, HJPV0002, HJPV0003, HJPV0004, HJPV0011, HJPV0012, HJPV0013, HJPV0014, HJPV0021, HJPV0022, HJPV0023, HJPV0024, HJPV0031, HJPV0032, HJPV0033, HJPV0034, HOPV0001, HOPV0002, HOPV0003, HOPV0004, HOPV0007, HOPV0008, HOPV0009, HOPV0010, HOPV0011, HOPV0012, HOPV0013, HOPV0014, HOPV0018, HOPV0019, HOPV0020, HOPV0021, HOPV0022, HOPV0023, HOPV0024, HOPV0025, HOPV0026, HOPV0027, HOPV0028, HOPV0029, HOPV0030, HOPV0031, HOPV0032, HOPV0033, HOPV0034, HOPV0035, HOPV0036, HOPV0037, HOPV0038, HOPV0039, HOPV0040, HOPV0041, HOPV0042, HOPV0044, HOPV0045, HOPV0046, HOPV0047, HOPV0048, HOPV0049, HOPV0050, HOPV0051, HOPV0052, HV3726, HPOP0111, HPOP0103, HPOP0101, HPOP0104, HPOP0112, HPOP0106, HOPV0053, HOPV0054, HOPV0056, HOPV0058, HOPV0059, HOPV0060, HOPV0061, HOPV0062, HOPV0063, HOPV0064, HOPV0065, HOPV0066, HOPV0067, HOPV0068, HOPV0069, HOPV0070, HOPV0071, HOPV0072, HOPV0073, HOPV0074, HOPV0075, HOPV0076, HOPV0077, HOPV0078, HOPV0079, HOPV0080, HOPV0081, HOPV0082, HOPV0083, HOPV0084, HOPV0085, HOPV0086, HOPV0087, HOPV0088, HOPV0089, HOPV0090, HOPV0091, HOPV0092, HOPV0093, HOPV0094, HOPV0095, HOPV0096, HOPV0097, HOPV0098, HOPV0099, HOPV0100, HOPV0101, HOPV0102, HOPV0103, HOPV0104, HOPV0105, HOPV0106, HOPV0107, HOPV0108, HOPV0109, HOPV0110, HOPV0111, HOPV0112, HOPV0114, HOPV0115, HOPV0116, HOPV0117, HOPV0118, HOPV0119, HOPV0120, HOPV0121, HOPV0122, HOPV0123, HOPV0124, HOPV0125, HOPV0126, HOPV0127, HOPV0129, HOPV0132, HOPV0133, HOPV0134, HOPV0135, HOPV0136, HOPV0137, HOPV0138, HOPV0140, HOPV0142, HOPV0143, HOPV0144, HOPV0145, HOPV0146, HOPV0147, HOPV0148, HOPV0149, HOPV0150, HOPV0151, HOPV0152, HOPV0153, HOPV0154, HOPV0155, HOPV0156, HOPV0157, HOPV0158, HOPV0159, HOPV0160, HOPV0161, HOPV0162, HOPV0163, HOPV0164, HOPV0165, HOPV0166, HOPV0167, HOPV0168, HOPV0169, HOPV0170, HOPV0171, HOPV0172, HOPV0173, HOPV0174, HOPV0175, HOPV0176, HOPV0177, HOPV0178, HOPV0179, HOPV0180, HOPV0181, HOPV0182, HOPV0183, HOPV0184, HOPV0185, HOPV0186, HOPV0187, HOPV0188, HOPV0189, HOPV0190
Is pre-requisite for: HV3055, HV3603
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci, které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis). Seminární výuka slouží tedy též k vytváření základních dovednostních návyků typických pro výkon právních profesí.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Viktor Gazda (30.09.2021)

V závislosti na protiepidemických opatřeních je plánována prezenční výuka seminářů v souladu s pravidly organizace výuky v zimním semestru 2021 (tzv. hybridní podzim). Přednášky budou za příznivé epidemické situace probíhat kontaktním způsobem; po jejich skončení budou již natočené přednášky uveřejněny na fakultním kanále YouTube.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Klasifikovaný zápočet je studentům udělován v seminářích. Klasifikovaný zápočet se uděluje vedoucím semináře podle následující klasifikační stupnice:

20-18 bodů - 1

17-15 bodů - 2

14-12 bodů - 3

11 a méně bodů - 4

2.      Povinným základem pro klasifikaci je výstupní test, za který je možné získat maximálně 20 bodů.

3.      Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je alespoň 60% účast na seminářích a alespoň 60% bodů z výstupního testu.

4.      Kompenzace za neúspěšný výstupní test představují věcně správná vystoupení na semináři či znalosti v dílčích testech nebo ústním přezkoušení – až 5 bodů nebo úspěšně obhájená seminární práce až 10 bodů.

5.      Při klasifikovaném zápočtu není možné používat právní předpisy ani jiné zdroje.

6.      Klasifikovaný zápočet nemá opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Pojem práva, právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené; sociologický přístup k právu; právo a právní vědomí; právo a právní věda

-        Právní normy – pojem, obecné a specifické rysy právních norem, jejich struktura

-        Právní normy – působnost, klasifikace       

-        Právní normy a právní principy (pojem právního principu, význam právních principů v recentním právu, jejich klasifikace, vztah k právním normám)

-        Prameny práva – pojem, klasifikace

-        Prameny práva (právní řád) České republiky   

-        Tvorba práva v České republice

-        Typy právní kultury (kontinentální, angloamerický, islámský)                                                                                                                                                                                                                 

-        Systém práva; jednota a diferenciace na právní odvětví. Právo soukromé a právo veřejné, právo hmotné a právo procesní

-        Vztah práva národního a mezinárodního; právo Evropské unie                                                                                           

                                                                        

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura

1.      Gerloch, A. Teorie práva. 8. vydání Plzeň: Aleš Čeněk, 2021

2.      Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

Ostatní literatura

1.      Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012

2.      Bobek, M.; Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013

3.      Boguszak, J.; Čapek, J.; Gerloch, A. Teorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 2004

4.      Gazda, V. Hledání pravdy v civilním procesu. Praha: Wolters Kluwer, 2020

5.      Gerloch, A.; Beran, K. a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014

6.      Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008

7.      Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds) Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012

8.      Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds) Právo v měnícím se světě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020

9.      Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds) Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

10.   Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995

11.   Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002

12.   Madej, M. Meze základních práv v České republice. Praha: Leges, 2018

13.   Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008

14.   Maršálek, P. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018

15.   Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012

16.   Ondřejek, P. Koncepce práva jako systému. Praha: Wolters Kluwer, 2020

17.   Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010

18.   Večeřa, M.; Gerloch, A.; Beran, K.; Schlosser, H.; Rudenko, S. Všeobecná teória práva.  Plzeň, Aleš Čeněk, 2017

19.   Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vydání. Praha: Auditorium 2019

20.   Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006

21.   Žák Krzyžanková, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019

22.   Žák Krzyžanková, K.; Kühn, Z.; Beran, K.; Maršálek, P.; Wintr, J.; Ondřejek, P.; Tryzna, J. (eds) Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta prof. Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html