PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o děti ve stomatologii - D2905008
Anglický název: Nursing Care in stomatology
Zajišťuje: Stomatologická klinika dětí a dospělých (13-413)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.
Prerekvizity : D29010001, D29010002, D29010003, D29020007, D29020008, D29020009, D2904002
Anotace
*Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický. Rozšiřuje medicínské poznatky v oblasti profesionálního klinického ošetřovatelství v oblasti péče o dutinu ústní. Seznamuje s preventivní péči ve stomatologii u dětí a dospělých a nejčastějšími klinickými stavy a onemocněními dutiny ústní. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Cíl předmětu
Cíle:
  • Znát prevenci onemocnění dutiny ústní
  • Seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy
  • Seznámit se základními klinickými stavy a onemocněními ve stomatologii
  • Naučit se základům poskytování ošetřovatelské péče
  • Naučit se cílené edukaci pacienta v péči o dutinu ústní u dětí a dospělých

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu bude 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky) a úspěšné vyplnění zápočtového testu.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Literatura
Základní studijní literatura – povinná:
DOSTÁLOVÁ, Taťjana a kol. Stomatologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 193 s. ISBN 978-80-247-2700-4

NOVÁKOVÁ, Iva. Ošetřovatelství ve vybraných oborech: dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 235 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3422-4.

Základní studijní literatura – doporučená:
MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s., 20 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-247-1444-8.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je ukončen zápočtem, viz požadavky na ukončení předmětu.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Sylabus
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:

Přednášky:
Stomatologické vyšetření, vybavení stomatologické ordinace, stomatologické názvosloví, vývoj zubů, zubní kaz: etiologie, prevence, příznaky, terapie, stomatologická péče o hendikepované pacienty, onemocnění zubní dřeně a ozubice, anestezie ve stomatologii, intersticiální záněty orofaciální oblasti, orofaciální cysty, extrakce zubů, ortodontie, čelistní anomálie, onemocnění čelistního kloubu, stomatologická onkologie, onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní, stomatologická protetika.

Semináře:
Hygiena dutiny ústní, metody a pomůcky. Péče o dutinu ústní u pacientů s vlastním chrupem, s fixními ortodontickými aparáty, se zubními protézami, s implantáty. Přístup k nemocným a péče o dutinu ústní u pacientů s polytraumatem a po rozsáhlých operačních výkonech mimo orofaciální soustavu a pacientů s poraněním nebo s rozsáhlým operačním zásahem v orofaciální oblasti.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK