PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie - D29010002
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (13-710)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/4, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D2903009, D2905005, D2903012, D2903001, D2904007, D2903017, D2904009, D29020030, D2903005, D2904002, D2904010, D2904003, D2904006, D2904004, D2904011, D2905007, D2905001, D2905008, D2905009, D2905006, D2904015, D2905012, D2903006
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a obsahuje základní poznatky z fyziologie člověka s důrazem na odlišnosti u dětí. Seznamuje studenty jednotlivými funkcemi lidského těla, které jsou řízeny imunitním, endokrinním a nervovým systémem. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Úvod do oboru. Vnitřní prostředí, homeostáza, základní principy reaktivity organismu. Základy obecné neurofyziologie a myologie – klidový membránový potenciál, akční potenciál, přenos vzruchu, mediátory, kosterní sval, hladký sval. Centrální nervový systém – regulace motoriky (míšní reflexy, gama systém, pyramidový a extrapyramidový systém, bazální ganglia, retikulární formace, mozeček). Autonomní nervový systém. Retikulární aktivační systém, elektrická aktivita mozku, bdění a spánek. Vyšší nervová činnost – prvá a druhá signální soustava, funkční členění mozkové kůry, dominance hemisfér, typy VNČ. Zrak, sluch, vestibulární aparát. Fyziologie kardiovaskulárního systému – elektrické a mechanické vlastnosti myokardu, fáze srdečního cyklu, zevní projevy srdeční činnosti, EKG, srdeční výdej, proudění krve cévami, tvorba tkáňového moku, regulace krevního oběhu, proudění krve různými cévními oblastmi Fyziologie respiračního systému – plicní ventilace, plicní respirace, přenos O2 a CO2 krví, regulace dýchání. Fyziologie endokrinního systému – principy endokrinních regulací, hypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska, kůra nadledvin, dřeň nadledvin, hormony pankreatu, pohlavní hormony. Gastrointestinální systém – žaludek, pankreas, játra, tenké střevo, tlusté střevo. Metabolismus a výživa – energetický metabolismus, metabolismus sacharidů, lipidů a aminokyselin. Základy racionální výživy. Termoregulace. Fyziologie ledvin a cest močových – glomerulární filtrace, funkce tubulů, regulace činnosti ledvin, mikce. Regulace acidobazické rovnováhy. Bolest. Všeobecný adaptační syndrom.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.12.2020)
Cíl předmětu
  • Porozumět základním fyziologickým funkcím lidského organismu
  • Znát fyziologii buňky, jednotlivých tělesných orgánů a orgánových systémů
  • Znát fyziologii stresové reakce
  • Znát fyziologii bolesti

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (06.06.2019)
Literatura
Základní studijní literatura:
M. Langmeier a kol.: Základy lékařské fyziologie, Grada Publ. 2009, Praha. ISBN 978-80-2526-0

Doplňující studijní literatura:
Jirák,Z. a kol.: Fyziologie pro posluchače ZSF. Ostrava: OU, 2000

Trojan,S. a kol.: Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing, 1996

Schreiber, M. a kol.: Funkční somatologie. Praha: nakl. H+H, 1998

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (06.06.2019)
Sylabus
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Úvod do oboru. Vnitřní prostředí, homeostáza, základní principy reaktivity organismu..

Základy obecné neurofyziologie a myologie - klidový membránový potenciál, akční potenciál, přenos vzruchu, mediátory, kosterní sval, hladký sval.

Centrální nervový systém - regulace motoriky (míšní reflexy, gama systém, pyramidový a extrapyramidový systém, bazální ganglia, retikulární formace, mozeček).

Autonomní nervový systém. Retikulární aktivační systém, elektrická aktivita mozku, bdění a spánek. Vyšší nervová činnost - prvá a druhá signální soustava, funkční členění mozkové kůry, dominance hemisfér, typy VNČ.

Zrak, sluch, vestibulární aparát.

Fyziologie kardiovaskulárního systému - elektrické a mechanické vlastnosti myokardu, fáze srdečního cyklu, zevní projevy srdeční činnosti, EKG, srdeční výdej, proudění krve cévami, tvorba tkáňového moku, regulace krevního oběhu, proudění krve různými cévními oblastmi

Fyziologie respiračního systému - plicní ventilace, plicní respirace, přenos O2 a CO2 krví, regulace dýchání.

Fyziologie endokrinního systému - principy endokrinních regulací, hypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska, kůra nadledvin, dřeň nadledvin, hormony pankreatu, pohlavní hormony.

Gastrointestinální systém - žaludek, pankreas, játra, tenké střevo, tlusté střevo.

Metabolismus a výživa - energetický metabolismus, metabolismus sacharidů, lipidů a aminokyselin. Základy racionální výživy. Termoregulace.

Fyziologie ledvin a cest močových - glomerulární filtrace, funkce tubulů, regulace činnosti ledvin, mikce. Regulace acidobazické rovnováhy.

Bolest. Všeobecný adaptační syndrom.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (06.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK