PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy biochemie - D29010003
Anglický název: Basics of Bichemistry
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/4, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Je prerekvizitou pro: D2903001, D2905005, D2904009, D2903005, D2904002, D2904010, D2904003, D2904006, D2904004, D2905007, D2905001, D2905009, D2905006, D2905008, D2904015, D2905012, D2904007
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základy biochemie využívaných v diagnostice. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými druhy onemocnění a poruch. Důležitou součástí předmětu jsou rovněž informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu k biochemickému vyšetření, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek: Preanalytická fáze (zásady odběru biologického materiálu) Nádorové markery Kardiální markery Metabolismus lipidů a lipoproteinů Proteiny akutní fáze Biochemické vyšetření funkce ledvin Obsahové zaměření seminářů: Prohlídka biochemické laboratoře – exkurze Preanalytická fáze - faktory a chyby ovlivňující výsledek vyšetření Chemické a mikroskopické vyšetření moči Močové kameny Metabolismus kostí a kostní markery POCT (ABR, ionty, osmolalita), glykemie a glukometry Elektroforetické metody, imunofixace a paraproteiny
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.12.2020)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Seznámit se základními poznatky z oboru biochemie (základní biochemické procesy v organismu, základní vyšetřovací metody)
 • Seznámit se screenigovými metodami
 • Naučit se základní patologické změny biochemických parametrů
 • Seznámit se s parametry vnitřního prostředí
 • Seznámit se s biochemickými příčinami onemocnění

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (17.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu

80% prezence, test

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (17.06.2019)
Literatura
Základní literatura:
Masopust, J.: Klinická biochemie. Praha, Karolinum, 1998

Racek, J.: Klinická biochemie. 2. vyd. Praha, Galén, 2006

Studijní opory jsou ke stažení na adrese: .

Další odborná literatura:
Odstrčil, J.: Biochemie. Brno IDVPZ 1995

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (17.06.2019)
Požadavky ke zkoušce

Otázky:

Úloha anorganických komponent v biologických systémech, základní fyzikálně-chemické pojmy

Úloha proteinů, jejich mnohačetné strukturní a funkční vztahy

Genom, struktura a složení nukleových kyselin, geneticky podmíněné patologie

Metabolismus a funkce cukrů v organismu

Metabolismus a funkce lipidů v organismu

Hormony jako regulátory metabolismu a funkční vztahy mezi orgány

Hemostáza a principy její regulace

Mechanismy regulace acidobazické rovnováhy

Biochemické procesy v imunitní odpovědi

Úloha volných radikálů při rozvoji patologických procesů

Speciální vyšetřovací metody v biochemii

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (17.06.2019)
Sylabus
Obsahové zaměření:

Přednášek:

 • Úvod do oboru biochemie, význam oboru v návaznosti na ostatní klinické obory
 • Úloha anorganických komponent v biologických systémech, základní fyzikálně-chemické pojmy
 • Úloha proteinů, jejich mnohačetné strukturní a funkční vztahy
 • Genom, struktura a složení nukleových kyselin, geneticky podmíněné patologie
 • Metabolismus a funkce cukrů v organismu
 • Metabolismus a funkce lipidů v organismu
 • Hormony jako regulátory metabolismu a funkční vztahy mezi orgány
 • Hemostáza a principy její regulace
 • Mechanismy regulace acidobazické rovnováhy
 • Biochemické procesy v imunitní odpovědi
 • Úloha volných radikálů při rozvoji patologických procesů
 • Speciální vyšetřovací metody v biochemii

Seminářů:

 • Praktické provádění odběrů biologického materiálu
 • Vyšetření hladiny cukru v krvi - využití klasických i moderních metod
 • Vyšetření kapilární a venózní krve
 • Praktické stanovení některých biochemických parametrů na přístrojích POCT
 • Praktické stanovení acidobazické rovnováhy na přístrojích POCT
 • Exkurze na biochemických pracovištích
 • Zásady odběru biologického materiálu, chyby ovlivňující výsledek vyšetření.
 • Základní biochemická vyšetření. Interpretace výsledků.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (17.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK