PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická propedeutika - D29020009
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine
Zajišťuje: Pediatrická klinika (13-350)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Filip Fencl, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D2903009, D2905005, D2903012, D2903001, D2904007, D2903017, D2904009, D29020030, D2903005, D2904002, D2904010, D2904003, D2904006, D2904004, D2904011, D2905001, D2905007, D2905009, D2905006, D2905008, D2904015, D2905012, D2903006
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zahrnuje ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v pediatrii. Studenti se seznámí s technikou fyzikálního vyšetřování a s hodnocením celkového zdravotního stavu dítěte, rozpoznají příznaky signalizující odchylky od zdravého vývoje a příznaky onemocnění. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Úvod, anamnéza, přehled hlavních příznaků nemocí v pediatrii; Celkový stav nemocného, stav vědomí, měření tělesné teploty a typy teplotních křivek, nálezy na kůži; Vyšetření hlavy a krku, symptomatologie kardiovaskulárních chorob, fyzikální vyšetření srdce; Fyziologické a patologické nálezy na srdci; Fyziologické a patologické nálezy při fyzikálním vyšetření plic; Symptomatologie onemocnění bronchů a plic, vyšetřovací metody v dětské pneumologii; Symptomatologie onemocnění končetin fyzikální vyšetření končetin; Vyšetření kloubního a pohybového systému; Diabetes mellitus – symptomatologie; Základní příznaky nemocí uropoetického systému a vyšetřovací metody v dětské nefrologii, eliminační metody; Fyziologické a patologické nálezy při fyzikálním vyšetření břicha; Symptomatologie gastrointestinálních chorob, vyšetřovací metody v dětské gastroenterologii a hepatologii; Základní příznaky neurologických onemocnění, základy neurologického vyšetření dítěte; Základní příznaky onemocnění krvetvorby, vyšetřovací metody v dětské hematologii. Obsahové zaměření praktických cvičení v klinické praxi: Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte; Hodnocení vzhledu a chování dítěte; Hodnocení fyziologických funkcí dítěte; Hodnocení stavu výživy; Hodnocení hydratace a hladiny elektrolytů; Hodnocení vyprazdňování a pocení; Hodnocení smyslového vnímání; Hodnocení projevů bolesti, vznik, vývoj a vedení bolesti dle věkových odlišností dítěte; Hodnocení rizika poruch u mobility; Příprava dítěte na hospitalizaci, vyšetření / zákrok.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.12.2020)
Cíl předmětu
Cíle:
  • Odlišit způsob systematického hodnocení zdravotního stavu jedince z hlediska medicíny (lékaře) a ošetřovatelské péče (sestrou)
  • Naučit se hodnotit aktuální zdravotní stav jedince
  • Naučit se provádět fyzikální vyšetření - pohledem, pohmatem, poslechem a poklepem
  • Naučit se systematickému fyzikálnímu vyšetření „od hlavy k patě“
  • Seznámit se s moderními diagnostickými postupy

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (17.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu

90% účast na přednáškách

zápočet

Poslední úprava: Bendová Helena (24.04.2020)
Literatura
Základní studijní literatura:
1. Bláhová K., Fencl F., Lebl J.: Pediatrická propedeutika, Galén, 2019

2. Klíma J.: Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory, Grada publishing, 2016

3. Nejedlá M.: Fyzikální vyšetření pro sestry, Grada publishing, 2006

Poslední úprava: Bendová Helena (24.04.2020)
Požadavky ke zkoušce

Otázky ke zkoušce - losují se 2 otázky:

1. Anamnéza

2. Celkový stav nemocného a jeho hodnocení

3. Vyšetření tělesné teploty, typy teplotních křivek

4. Stav vědomí a jeho hodnocení

5. Nejčastější změny kůže (barva, prokrvení, hydratace, eflorescence)

6. Fyzikální vyšetření hlavy a krku, fyziologické a nejčastější patologické nálezy

7. Fyzikální vyšetření respiračního systému, fyziologické a nejčastější patologické nálezy

8. Fyzikální vyšetření srdce, fyziologické nálezy a nejčastější patologické nálezy

9. Fyzikální vyšetření břicha, fyziologické a nejčastější patologické nálezy nálezy

10. Vyšetření kloubního a pohybového aparátu, příznaky onemocnění končetin

11. Základní příznaky onemocnění ledvin a močových cest (dysurie, polakisurie, oligurie, polyurie, anurie, otoky)

12. Základní příznaky onemocnění dýchacích cest (dušnost, cyanóza, stridor, kašel, hemoptýza)

13. Základní příznaky onemocnění GIT (zvracení, bolest břicha, ikterus, poruchy pasáže, hematemeza)

14. Základní příznaky kardiologických onemocnění, hypertenze, hypotenze

15. Základní příznaky onemocnění krvetvorby

16. Základní příznaky neurologických onemocnění

17. Základní příznaky onemocnění žláz s vnitřní sekrecí

18. Vyšetřovací metody v plicním lékařství

19. Vyšetřovací metody v hematologii

20. Vyšetřovací metody v kardiologii, principy EKG, měření krevního tlaku

21. Vyšetřovací metody v nefrologii, eliminační metody

22. Vyšetřovací metody v gastroenterologii

23. Hodnocení stavu výživy, poruchy výživy, obezita, kachexie

24. Výživa v pediatrii (kojení, výživa kojence, batolete a staršího dítěte)

25. Rozdělení dětského věku

26. Psychomotorický vývoj dítěte, růst dítěte

27. Očkování

28. Vyšetření novorozence, novorozenec s nízkou porodní hmotností, novorozenecký screening

Poslední úprava: Bendová Helena (24.04.2020)
Sylabus
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Úvod, anamnéza, přehled hlavních příznaků nemocí v pediatrii;

Celkový stav nemocného, stav vědomí, měření tělesné teploty a typy teplotních křivek, nálezy na kůži;

Vyšetření hlavy a krku, symptomatologie kardiovaskulárních chorob, fyzikální vyšetření srdce;

Fyziologické a patologické nálezy na srdci;

Fyziologické a patologické nálezy při fyzikálním vyšetření plic;

Symptomatologie onemocnění bronchů a plic, vyšetřovací metody v dětské pneumologii;

Symptomatologie onemocnění končetin fyzikální vyšetření končetin;

Vyšetření kloubního a pohybového systému;

Diabetes mellitus – symptomatologie;

Základní příznaky nemocí uropoetického systému a vyšetřovací metody v dětské nefrologii, eliminační metody;

Fyziologické a patologické nálezy při fyzikálním vyšetření břicha;

Symptomatologie gastrointestinálních chorob, vyšetřovací metody v dětské gastroenterologii a hepatologii;

Základní příznaky neurologických onemocnění, základy neurologického vyšetření dítěte;

Základní příznaky onemocnění krvetvorby, vyšetřovací metody v dětské hematologii.

Obsahové zaměření praktických cvičení v klinické praxi:
Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte;

Hodnocení vzhledu a chování dítěte;

Hodnocení fyziologických funkcí dítěte;

Hodnocení stavu výživy;

Hodnocení hydratace a hladiny elektrolytů;

Hodnocení vyprazdňování a pocení;

Hodnocení smyslového vnímání;

Hodnocení projevů bolesti, vznik, vývoj a vedení bolesti dle věkových odlišností dítěte;

Hodnocení rizika poruch u mobility;

Příprava dítěte na hospitalizaci, vyšetření / zákrok.

Poslední úprava: Bendová Helena (24.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK