PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Intenzivní ošetřovatelská péče o děti - D2905001
Anglický název: Nursing Care of child
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/14, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Prerekvizity : D29010001, D29010002, D29010003, D29020007, D29020008, D29020009, D2904002, D2904004, D2904006, D2904007, D2904010
Cíl předmětu
Cíle:
  • Porozumět odlišnostem péče o zdraví populace v rámci systému primární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému sekundární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému terciární péče
  • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta v interně
  • Seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy
  • Seznámit se se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence
  • Naučit se naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se cílené edukaci pacienta/rodiny

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

90% účast na přednáškách

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Literatura

povinná:

Sedlářová, P.: Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (A)

Slezáková, L.: Ošetřovatelství v pediatrii (A)

Volf, V.: Pediatrie I. : pro 2. ročník středních zdravotnických škol (A)

Volf, V.: Pediatrie I. : Pediatrie II. : pro 3. ročník středních zdravotnických škol (A)

doporučená:

Boledovičová, M.: Pediatrické ošetrovateľstvo

Lebl, J.: Preklinická pediatrie. 2. vyd., 2007 (A)

Lebl, J.: Klinická pediatrie (A)

Bayer, M.: Pediatrie : lékařské repetitorium (B) (Dostupné také jako e-kniha)

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

zkouškové otázky:

1)Onemocnění dýchacích cest

2)Onemocnění oběhového systému

3)Onemocnění ledvin, močového a urogenitálního systému

4)Onemocnění krve a krvetvorby

5)Růst a vývoj dítěte

6)Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí

7)Neonatologie

8)Onemocnění gastrointestinálního traktu, výživa

9)Onemocnění nervového systému

10)Onemocnění imunitního systému

11)Onemocnění kůže

12)Základy pediatrické auxologie

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK