PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v klinických zařízeních V - PFYZ009
Anglický název: Clinical Practice V
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/9, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 126 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 62 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Irena Novotná
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Prerekvizity : PFYZ116, PFYZ117, PFYZ118, PFYZ119, PFYZ124
Je korekvizitou pro: PFYZ066
Je prerekvizitou pro: PFYZ063
Anotace -
Výuka v předmětu navazuje na praktickou a teoretickou výuku v 1. a 2. ročníku studia. Studenti absolvují praktickou výuku v ambulantních a lůžkových částech rehabilitačních oddělení, a na dalších lůžkových odděleních, kde pod přímým dohledem fyzioterapeuta (vyučujícího) nebo lékaře provádějí a zdokonalují se ve vyšetřovacích a terapeutických postupech z pohledu fyzioterapie u pacientů daného oddělení. Odborná praxe je zaměřená především na zlepšení znalostí a dovedností v odběru anamnestických dat, provedení kompletního kineziologického rozboru, navrhnutí cílů a směrů terapie, aplikování základních fyzioterapeutických postupů a práci se zdravotnickou dokumentací. Získané znalosti a dovednosti jak z diagnostických tak a terapeutických postupů z pohledu fyzioterapeuta, kterými musejí být studenti po absolvování předmětu vybaveni, jsou hodnoceny při závěrečné zkoušce.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje znalost v práci se zdravotnickou dokumentací
 • prokazuje znalost principů týmové práce
 • prokazuje schopnost v komunikaci s fyzioterapeutem a ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v rozsahu daném sylabem bakalářského studia
 • prokazuje schopnost aplikovat fyzioterapeutické přístupy dle sylabu bakalářského studia
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů
 • prokazuje schopnost vypracovávat protokoly o průběhu terapeutického procesu
 • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literatura

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

 • osobní účast na semináři BOZP a PO pro praktickou výuku
 • 100% účast na praktické výuce
 • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání

Požadavky na zkoušku:

 • praktická zkouška (první, tj. řádný termín musí proběhnout před nástupem na PFYZ066)

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.01.2022)
Sylabus

Výuka je zaměřena na aplikaci naučených dovedností pod odborným dohledem vyučujícího, přičemž student zejména je veden k:

1. Odebírání anamnézy u pacienta

2. Provádění základních vyšetřovacích postupů z pohledu fyzioterapie

3. Provádění základních terapeutických postupů

4. Práci s dokumentací

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory:
Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3183

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK