PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v klinických zařízeních VI - PFYZ063
Anglický název: Clinical Practice VI
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/11, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ009
Anotace -
Výuka v předmětu navazuje na výuku v předmětu „Praxe v klinických zařízeních V“. Studenti pokračují v praktické výuce v ambulantních a lůžkových částech rehabilitačních oddělení, a na dalších lůžkových odděleních, kde pod přímým dohledem fyzioterapeuta (vyučujícího) nebo lékaře provádějí a zdokonalují se ve vyšetřovacích a terapeutických postupech z pohledu fyzioterapie u pacientů daného oddělení. Výuka je zaměřená na další zlepšení znalostí a dovedností, které zahrnuje komplexní fyzioterapeutická péče – tj. postupy preventivní, diagnostické a terapeutické.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

prokazuje znalost v práci se zdravotnickou dokumentací

prokazuje znalost principů týmové práce

prokazuje schopnost v komunikaci s fyzioterapeutem a ostatními členy zdravotnického týmu

prokazuje schopnost vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v rozsahu daném sylabem bakalářského studia

prokazuje schopnost aplikovat fyzioterapeutické přístupy dle sylabu bakalářského studia

prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů

prokazuje schopnost vypracovávat protokoly o průběhu terapeutického procesu

prokazuje další zlepšení znalostí a dovedností, které zahrnuje komplexní fyzioterapeutická péče – tj. postupy preventivní, diagnostické a terapeutické

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.01.2021)
Literatura

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • instruktáž BOZP v daném akademickém roce
  • 100% účast na praktické výuce
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (19.02.2022)
Sylabus

Výuka je zaměřena na aplikaci naučených dovedností pod odborným dohledem vyučujícího, přičemž student zejména je veden k:

1. Odebírání anamnézy u pacienta

2. Provádění základních vyšetřovacích postupů z pohledu fyzioterapie

3. Provádění základních terapeutických postupů

4. Práci s dokumentací

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9475

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK