PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá odborná praxe III - PFYZ066
Anglický název: Clinical Work Placement III
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 120 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Korekvizity : PFYZ009
Prerekvizity : PFYZ116, PFYZ117, PFYZ118, PFYZ119, PFYZ124
Anotace -
Cílem odborné praxe je osvojení si základních profesních dovedností a návyků v běžném režimu výkonu povolání fyzioterapeuta, a to využitím znalostí a dovedností, kterými je student vybaven po pěti semestrech studia. Předmět zahrnuje v návaznosti na učební plány 1. – 5. semestru studia provádění fyzioterapeutických postupů, jak diagnostických tak terapeutických, při práci s pacientem pod odborným dohledem zkušeného fyzioterapeuta v klinickém zařízení. Po absolvování předmětu bude student vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní provést komplexní vyšetření pacienta, stanovit cíle a navrhnout terapeutické postupy a tyto následně aplikovat v praxi. Důraz při praxi je kladen rovněž na práci se zdravotnickou dokumentací. Výstupem je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče pacienta v bakalářské práci.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje osvojení si základních profesních dovedností a návyků v běžném režimu výkonu povolání fyzioterapeuta
 • prokazuje pod dohledem supervizora schopnost provádět základní vyšetřovací postupy
 • prokazuje pod dohledem supervizora schopnost vypracovat komplexní kineziologický rozbor
 • prokazuje pod dohledem supervizora znalost principů základních terapeutických postupů
 • prokazuje pod dohledem supervizora schopnost aplikovat základní terapeutické postupy
 • prokazuje schopnost práce se zdravotnickou dokumentací
 • výstupem je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče pacienta v bakalářské práci

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.01.2021)
Literatura

Směrnice Katedry fyzioterapie UK FTVS k souvislé odborné praxi (SOP). Dostupné z:

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2290.html

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2325.html

Povinná literatura absolvovaných teoretických a praktických předmětů.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

 • účast na seminářích ohledně odborné souvislé (prázdninové) praxe
 • 100% účast na souvislé odborné (bakalářské) praxi
 • odevzdaní formuláře "Prezenční list" s hodnocením praxe
 • vypracování kazuistiky pro bakalářskou práci dle aktuálních instrukcí katedry fyzioterapie
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Praktická výuka pod dohledem supervizora v plném rozsahu denní pracovní doby.

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13965

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK