PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přístupy v manuální medicíně - PFYZ116
Anglický název: Manual Methods in Physiotherapy
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 98 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Irena Novotná
Vyučující: Mgr. Kateřina Maršáková
Mgr. Irena Novotná
Mgr. Michaela Stupková
Prerekvizity : PABA031, PFYZ104
Je prerekvizitou pro: PFYZ066, PFYZ007, PFYZ009
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (11.06.2019)
Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se zásadami postupů manuální medicíny dle Lewita a vybavit je dovednostmi při aplikaci postupů manuální medicíny při diagnostice a terapii kloubů končetin a páteře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Maršáková (23.03.2024)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů aplikace vyšetřovacích postupů v manuální medicíně dle prof. Karla Lewita
  • prokazuje schopnost aplikovat vyšetřovací postupy u kloubů končetin dle prof. Karla Lewita
  • prokazuje schopnost aplikovat vyšetřovací postupy u kloubů páteře dle prof. Karla Lewita
  • prokazuje schopnost aplikovat  terapeutické postupy u kloubů končetin dle prof. Karla Lewita
  • prokazuje schopnost aplikovat  terapeutické postupy u kloubů páteře dle prof. Karla Lewita
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Maršáková (20.02.2024)

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003. ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, Karel. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine. Churchill Livingstone Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7020-3056-7.

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 2. doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2096-3.

HÁJKOVÁ, Simona; OPATRNÁ NOVOTNÁ, Irena a SALABOVÁ, Ludmila. Mobilizace periferních kloubů. 2. vydání. Praha: České vysoké učení technické, 2019. ISBN 978-80-01-06658-4.

SALABOVÁ, Ludmila; HÁJKOVÁ, Simona a OPATRNÁ NOVOTNÁ, Irena. Mobilizační techniky v oblasti páteře. Praha: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06061-2.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce

Požadavky zkoušku:

  • praktická zkouška

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (18.06.2019)

Cvičení:

1. Zásady postupu funkčního vyšetřování kloubů končetin a páteře

2. Klinické vyšetření kloubu

3. Vyšetření funkce kloubní v oblasti horních končetin a pletence pažního

4. Vyšetření funkce kloubní v oblasti dolních končetin

5. Vyšetření funkce kloubní v oblasti osového orgánu a temporomandibulárního kloubu

6. Zásady provádění mobilizací, indikace, kontraindikace

7-8. Mobilizační postupy v oblasti horních končetin

9-11. Mobilizační postupy v oblasti dolních končetin

12-13. Mobilizační postupy v oblasti osového orgánu a temporomandibulárního kloubu

14. Mobilizační postupy v oblasti žeber

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (25.07.2023)

Studijní opory:


Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9542

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK