Terapie posturálních poruch - Brügger koncept II - PFYZ096
Anglický název: Therapy of Postural Disorders - Brügger concept II
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Prerekvizity : PFYZ052
Záměnnost : PFYZ234
Je prerekvizitou pro: PFYZ129
Je záměnnost pro: PFYZ234, PFYZ235
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Náplní předmětu je koncept Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému dle Brüggera. Předmět navazuje na výuku v předmětu „Terapie posturálních poruch – Brügger koncept I“ a prohlubuje základní znalosti z diagnostických a terapeutických postupů dle Brüggerova konceptu. Cílem výuky je získat diagnostické a terapeutické dovednosti se zřetelem k horním a dolním končetinám, dále potom komplexní vyšetření a terapie u vybraných diagnóz z pohledu konceptu.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.07.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje dovednost v aplikaci vyšetřovacích a terapeutických postupů dle Brüggera s hlavním zřetelem k horním a dolním končetinám
  • prokazuje dovednost v komplexním vyšetření pacienta dle Brüggerova konceptu

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
Literatura

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia, 2015.

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • 100 % aktivní účast na praktické výuce
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Cvičení:

1. Kyčelní kloub a tyčový mechanismus dolních končetin

2. Korekce v sedu a nastavení os dolních končetin

3. Svalové smyčky, funkční aspekty kloubu kyčelního a kolenního

4. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kyčelnímu kloubu

5. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kolennímu a hlezennému kloubu

6. Aplikace retrokapilální opory (polycushion) nohy

7. Pohybový vzor a svalové smyčky horních končetin

8. Terapeutické postupy se zřetelem k ramennímu kloubu a lopatce

9. Terapeutické postupy se zřetelem k loketnímu kloubu

10. Terapeutické postupy se zřetelem k ruce

11. Funkční test rotace lopatky

12. Funkční onemocnění - shrnutí

13. Aplikace kompletního vyšetření dle Brüggerova konceptu

14. Stanovení hypotéz, terapeutická strategie a terapie vybraných diagnóz.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.07.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2020)