PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terapie posturálních poruch - Brügger koncept I - PFYZ234
Anglický název: Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 24 (26)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Korekvizity : PFYZ038
Záměnnost : PFYZ052, PFYZ096
Je prerekvizitou pro: PFYZ235
Je záměnnost pro: PFYZ052, PFYZ096
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)
Náplní předmětu je koncept Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému dle Brüggera. Cílem výuky je získat základní znalosti z diagnostických a terapeutických postupů dle Brüggerova konceptu, dále potom dovednosti se zřetelem k trupu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pokročilou znalost principů konceptu dle Brüggera
  • prokazuje dovednost v aplikaci vyšetřovacích a terapeutických postupů dle Brüggera s hlavním zřetelem k trupu

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia, 2015.

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)

Požadavky na zápočet:

  • 100 % aktivní účast na praktické výuce
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)

Cvičení:

1. Úvod do konceptu „Diagnostiky a terapie funkčních onemocnění dle Brüggera“, neurofyziologické podklady.

2. Model ozubených kol a jeho význam pro vzpřímeného držení těla.

3. Polohování - význam, aplikace

4. Pojmy a konstrukce vzpřímeného držení těla v sedu

5. Základní funkční test Th5-pružen

6. Osový orgán, obloukové systémy na hrudníku

7. ADL postupy se zřetelem k Brüggerovu konceptu

8. Funkční skupina břišních svalů, funkční synergismus

9. Úvod do cvičení s využitím elastického odporu

10. Úvod do funkční diagnostiky, úvod k AEK postupům

11. Základní terapeutické postupy ve vztahu k trupu

12. Terapie OGE, aplikace horké role

13. ADL postupy ke zlepšení stability trupu

14. Dílčí vyšetření trupu. Pozice sedu ve všedním dni, možnosti využití pomůcek pro korekci sedu

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (28.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3300

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK