PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v klinických zařízeních II - PFYZ083
Anglický název: Clinical Practice II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Svatava Neuwirthová
Korekvizity : PFYZ076
Prerekvizity : PFYZ074, PFYZ075, PFYZ082
Je korekvizitou pro: PFYZ084
Je prerekvizitou pro: PFYZ107, PFYZ106
Anotace -
Praktická výuka probíhá na klinickém pracovišti a navazuje na předmět „Praxe v klinických zařízeních I“. Hlavním cílem je aplikace získaných dovedností základních vyšetřovacích a terapeutických postupů z předmětů "Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I a II" v praxi, v klinickém prostředí.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje znalost v práci se zdravotnickou dokumentaci
 • prokazuje schopnost odebrat anamnézu pacienta
 • prokazuje znalost principů týmové práce
 • prokazuje schopnost v komunikaci s fyzioterapeutem a ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v rozsahu daném sylabem bakalářského studia
 • prokazuje schopnost aplikovat fyzioterapeutické přístupy dle sylabu bakalářského studia (PFYZ075)
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů
 • prokazuje schopnost vypracovat protokoly o průběhu terapeutického procesu
 • prokazuje schopnost prezentovat pacienta s danou diagnózou a diskutovat o provedeném vyšetření a terapií
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literatura

GÚTH, A. a kol. Vyšetřovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPvZ, 2005. 135 s. ISBN 80-7013-393-7.

HALADOVÁ, E. a kol. Léčebná tělesná výchova. Brno: NCONZO, 2007. ISBN 978-80-7013-460-3.

JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

JANDA, V., PAVLŮ, D. Goniometrie. Brno: IDVPvZ, 1993. 108 s. ISBN 80-7013-160-8.

KENDALL, F. P, at all. Muscles, testing and function with posture and pain. Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-4780-6.

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

KENDALL, F. P, at all. Muscles, testing and function with posture and pain. Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-4780-6.

NORKIN, C. C., WHITE, J. D. Measurement of joint motion: A Guide to Goniometry. Philadelphia: F.A.Davis, 1995.

PAGE, P. et al. Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. Champaign : Human Kinetics, 2010. 297 s. ISBN 07-3607-4007.

PAGLIARULO, M. A. Introduction to physical therapy. Fifth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2016. ISBN 9780323328357.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

 • 100% účast na praktické výuce
 • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Výuka je zaměřena na aplikaci naučených dovedností pod odborným dohledem vyučujícího, přičemž student zejména je veden k:

1. Odebírání anamnézy u pacienta

2. Provádění základních vyšetřovacích postupů z pohledu fyzioterapie

3. Provádění základních terapeutických postupů

4. Práci s dokumentací

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Link Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9994

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK