PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v klinických zařízeních I - PFYZ082
Anglický název: Clinical Practice I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Svatava Neuwirthová
Je prerekvizitou pro: PFYZ083
Anotace -
Praktická výuka probíhá na klinickém pracovišti. Hlavním cílem je aplikace získaných dovedností základních vyšetřovacích a terapeutických technik z předmětu "Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I." v praxi, v klinickém prostředí.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje znalost v práci se zdravotnickou dokumentaci
 • prokazuje schopnost odebrat anamnézu pacienta
 • prokazuje znalost principů týmové práce
 • prokazuje schopnost v komunikaci s fyzioterapeutem a ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v rozsahu daném sylabem bakalářského studia
 • prokazuje schopnost aplikovat fyzioterapeutické přístupy dle sylabu bakalářského studia (PFYZ075)
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů
 • prokazuje schopnost vypracovat protokoly o průběhu terapeutického procesu
 • prokazuje schopnost prezentovat pacienta s danou diagnózou a diskutovat o provedeném vyšetření a terapií

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
Literatura

GÚTH, A. a kol. Vyšetřovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

KENYON K., KENYON J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

KISNER C., COLBY L.A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPvZ, 2005. 135 s. ISBN 80-7013-393-7.

HALADOVÁ, E. a kol. Léčebná tělesná výchova. Brno: NCONZO, 2007. ISBN 978-80-7013-460-3.

JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

JANDA, V., PAVLŮ, D. Goniometrie. Brno: IDVPvZ, 1993. 108 s. ISBN 80-7013-160-8.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (22.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

 • osobní účast na semináři BOZP a PO pro praktickou výuku
 • 100% účast na praktické výuce
 • průběžné přezkušování praktických dovedností (maximálně jedno hodnocení "D")
 • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Poslední úprava: Jandová Renáta (16.09.2021)
Sylabus

Výuka je zaměřena na aplikaci naučených dovedností pod odborným dohledem vyučujícího, přičemž student zejména je veden k:

1. Odebírání anamnézy u pacienta

2. Provádění základních vyšetřovacích postupů z pohledu fyzioterapie

3. Provádění základních terapeutických postupů

4. Práci s dokumentací

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3177

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK