SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Applied Geography - MZ340P453
Title: Aplikovaná geografie
Czech title: Aplikovaná geografie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
the course is taught as cyclical
Guarantor: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Co-requisite : MZ340P12
Incompatibility : MZ340P452
Is incompatible with: MZ340P452
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.10.2014)

Dohoda o partnerství (2014) MMR, Praha

Strategie inteligentní specialiazace (2014) MŠMT, Praha

Operační programy

EC GUIDE for RIS 3 (Foray et al, 2012).

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.10.2014)

Požadavek k zápočtu: ve 3-5 členných týmech zpracování vzorového projektu v souladu s metodikou strukturálních fondů EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů nebo podpory podnikání.

Požadavek ke zkoušce:
Znalosti odpovídající probrané látce.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.10.2014)

Přednáška je určena studentům 5. ročníku oboru sociální geografie a regionální rozvoj, kteří absolvovali jak přednášku Teorie regionálního rozvoje tak i Lokální a regionální rozvoj.

Přednášky a cvičení budou probíhat následující formou: 
1 x za 14 dní 2 hodinová přednáška pozvaného pracovníka z praxe, 1 x za 14 dní 2 hodiny cvičení

Rámcová struktura přednášek:
1.Hlavní změny v novém programovém období EU (2014-2020) - (Blažek, Květoň)

2. Řízení projektů ve sféře podpory regionálního rozvoje (Vozáb)

3. Zkušenosti se zpracováním projektových přihlášek pro podporu ze SF (Brož)

4. Podpora vědy, výzkumu a inovačního podnikání (včetně regionálních inovačních strategií) (Uhlíř, Chládek)

5. Role poradenských firem při realizaci politiky soudržnosti EU v Česku Jungvirtová). 

6. Role řídícího orgánu při přípravě a implemntaci operačního programu (Kupsa)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html