SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory of Regional Development - MZ340P12
Title: Teorie regionálního rozvoje
Czech title: Teorie regionálního rozvoje
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 100
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Is co-requisite for: MZ340P453, MZ340P452
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (24.09.2020)
The course is devoted to discussion of different types of regional development theories with options of their classifications. The lecture presents an overview of the main theories within each of the basic groups of theories. Implications of these theories for both basic research and for design of regional policy are discussed. The lecture deals also with fundamental dilemmas like convergence versus divergence and structure versus agency.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.09.2022)

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2020): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, implikace), 3. vydání, Karolinum, Praha, 363 s.

J Blažek, V Květoň, S Baumgartinger-Seiringer, M Trippl (2020): The dark side of regional industrial path development: towards a typology of trajectories of decline

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínky k zápočtu (prezenční forma): min. 50% bodů z testu, týmová práce - kritická analýza článku nedávno (tj. 1-2 roky) publikovaného článku v zahraničním časopise dle zadané osnovy a jeho prezentace - ať již fyzicky nebo on-line formou.   

Podmínky k zápočtu (kombinovaná forma): min. 50% bodů z testu, průběžné plnění individuálních úkolů dle specifikace v Moodlu. 

  

Podmínky ke zkoušce (shodné pro preznční i kombinovanou formu): aktivní ovládnutí probírané látky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.  Zkouška se koná ústní, případně písemnou formou, dle aktuální epidemiologické situace přednášející rozhodne i o případné možností zkoušení on-line formou.  

Typy otázek ke zkoušce (shodné pro prezenční i kombinovanou formu): 

Charakteristika konkrétní teorie RR, její přínos a kritika (např. teorie flexibilní specializace, t. výr. okrsku, t. exportní základy, regulační t, klastry, teorie regionálního inovačního systému, včetně konceptů příbuzné rozmanitosti a diferencovaných znalostních základen, teorie globálních produkčních sítí apod.) 

Souhrnná charakteristika celé skupiny teorií (např. skupiny teorií jádro-periferie nebo strukturalistických či institucionálních teorií)

Stručná charakteristkia klíčových metodologických směrů (pozitivizmus, kritický realizmus, strukturalizmus, hermeneutika)    

U nejnovějších teorií je kladen důraz nejen na schopnost podat jejich souhrnnou charakteristiku ale i na vysvětlení klíčových pojmů a konceptů, včetně jejich přínosu a kritiky, např u teorie GVC/GPN se může jednat o koncept upgradingu a jeho typů, o typy řízení, strategického párování, tvorby a udržení hodnoty, specifika firem dle jejich řádu apod., u teorie RIS o pojmy nedokonalé RIS (uzamčený, fragemtovaný a tenký), dále o model vývojových trajektorií odvětví v regionech, a diskusi přinosu i omezení konceptů jako jsou diferencované znalostní základny, příbuzná rozmanitost apod.).  

  

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Structure of the lecture block on regional development theories
1.- 2. Regional development theories - typology, dilemma convergence vs. divergence;
neoclassical models, QWERTY.
3.- 4. Theories core - periphery (North, Perroux, Bodeville, Myrdal, Hirschman)
5.- 6. Neomarxist theories (Holland, Harvey, Emmanuel, regulation theory)
7.- 8. New Economic Geography
9.-10. Institutional regional development theories (industrial districts, clusters, learning regions) 
11. Theory of global value chains/global production networks
12. Triple helix, regional innovations systems, related variety, differentiated knowledge bases

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html