SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Geography - MZ340P452
Title: Aplikovaná geografie
Czech title: Aplikovaná geografie
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Is provided by: MZ340P453
Note: enabled for web enrollment
the course is taught as cyclical
Guarantor: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Co-requisite : MZ340P12
Incompatibility : MZ340P453
Is incompatible with: MZ340P453
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (11.02.2021)

Doporučená literatura:

Strategie inteligentní specialiazace (2020) MPO, Praha

Foray, D. (2019). In response to ‘Six critical questions about smart ‘specialisation’European Planning Studies272066– 2078.

Hassink, R., & Gong, H. (2019). Six critical questions about smart specializationEuropean Planning Studies272049– 2065.

Dohoda o partnerství (2014) MMR, Praha

Operační programy pro aktuální programové období

EC GUIDE for RIS 3 (Foray et al, 2012).

 

 
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (11.02.2021)

Požadavek k zápočtu: ve 3-5 členných týmech zpracování vzorového projektu v souladu s metodikou strukturálních fondů EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů nebo podpory podnikání a jeho adekvátní prezentace.  

Požadavek ke zkoušce:


Znalosti odpovídající probrané látce.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (11.02.2021)

Přednáška je určena studentům 5. ročníku oboru sociální geografie a regionální rozvoj, kteří absolvovali jak přednášku Teorie regionálního rozvoje tak i Lokální a regionální rozvoj.

Přednášky a cvičení budou probíhat následující formou:
1 x za 14 dní 2 hodinová přednáška pozvaného pracovníka z praxe, 1 x za 14 dní 2 hodiny cvičení

Rámcová struktura přednášek:
1.Hlavní změny v novém programovém období EU (2021-2027) - Blažek, Květoň

2. Řízení projektů ve sféře podpory regionálního rozvoje (Květoň, Kadlec)

3. Zkušenosti se zpracováním projektových přihlášek pro podporu ze SF (Brož)

4. Podpora vědy, výzkumu a inovačního podnikání (včetně regionálních inovačních strategií) (Uhlíř, Chládek)

5. Role poradenských firem při realizaci politiky soudržnosti EU v Česku Jungvirtová). 

6. Role řídícího orgánu při přípravě a implemntaci operačního programu (Kupsa)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html