SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Seminar I - Envrionmental Law - HP0014
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Co-requisite : HP0391, HP0392, HS0216, HS1014
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0030, HP0013, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0034
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce. Výuka předmětu je organizovaná jednou za semestr. Podmínkou pro absolvování předmětu je účast na přednášce v termínu stanoveném Katedrou práva životního prostředí a konzultace s vedoucím diplomové práce.

Ve výjimečných případech lze studentům se souhlasem vedoucího katedry a garantky předmětu umožnit konání diplomového semináře individuálně formou konzultace s vedoucím diplomové práce.

Last update: Fabšíková Tereza, JUDr. BcA., Ph.D. (17.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co student absolvuje diplomovou přednášku a první konzultaci s vedoucím DP.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (03.02.2023)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html