SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Seminar I - Theory of Law - HP0002
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie práva
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Co-requisite : HP0681, HP0682, HS0203, HS1002
Incompatibility : HPOP0000, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0030, HP0015, HP0036, HP0037, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0034
Annotation - Czech
Diplomový seminář z teorie práva seznamuje diplomanty s požadavky na vypracování a obhajobu diplomové práce. Zahrnuje výklad vedoucího semináře v trvání přibližně dvou vyučovacích hodin a následnou diskusi nad předneseným.
Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
Teaching methods - Czech
V případě distanční výuky proběhne seminář na MS Teams
Last update: Žáková Kateřina, Bc. (09.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Není předepsána zkouška.

Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
Syllabus - Czech

1. Účel diplomové práce
2. Parametry zpracování diplomové práce
a) styl zpracování
b) práce s prameny a literaturou
c) formální a technické aspekty
3. Odevzdání a obhajoba práce

Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
Registration requirements - Czech

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Learning resources - Czech

Není předepsána žádná literatura.

Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html