SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - Constitutional Law and Theory of State - HP0038
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu ústavní právo a státověda
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Co-requisite : HP1161, HP1171, HP1172, HS0220, HS1022
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Annotation -
Aim of the seminary is the preparation of Thesis.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (16.09.2021)
Syllabus -
Účelem diplomového semináře je přispět k napsání kvalitní diplomové práce obsahující požadované substantivní i formální požadavky kladné na tento typ prací. Probíhá formou interaktivního semináře, který tvoří dvě části: Studenti se nejprve seznámí s klíčovými principy psaní diplomových prací a požadavky na ně. Ve druhé části pak studenti mají možnost -  na základě osnovy a koncepce své práce -  konzultovat konkrétní otázky týkající se zpracování jejich diplomové práce. Seminář je vypsán v každém semestru; zápočet je udělen po účasti na semináři. Další podrobnosti o diplomovém semináři naleznete v přiloženém souboru Informace o DS.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.02.2024)
Registration requirements - Czech

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (16.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html