SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - Criminal Law - HP0006
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu trestní právo
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Co-requisite : HP0761, HP0762, HP0763, HP0765, HS0213, HS1011
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Files Comments Added by
download Diplomový seminář .docx Martina Bárová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (16.09.2022)
Předmět je povinně volitelným předmětem pro zpracování diplomové práce.
Předmět spočívá (i) v absolvování společného semináře, v rámci kterého budou představeny základní pravidla
akademické práce a (ii) odevzdání shrnutí literatury a teorie v rozsahu alespoň 10 NS a detailní osnovy diplomové práce
vedoucímu diplomové práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (19.09.2022)

1.         Kolokvium uděluje studentovi garant předmětu, do SISu jej zapisuje sekretář/sekretářka katedry trestního práva na jeho pokyn poté, co student (i) absolvoval společný seminář, a (ii) předloží na sekretariát katedry pracovní verzi své diplomové práce, která obsahuje shrnutí literatury a teorie v rozsahu alespoň 10 NS a detailní osnovu diplomové práce, přičemž tento dokument bude podpisem stvrzen vedoucím diplomové práce.

2.         Studentovi není kolokvium uděleno, pokud neabsolvoval společný seminář či pokud nepředloží pracovní verzi své diplomové práce podpisem potvrzení vedoucím diplomové práce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (16.09.2022)

Předmět je vyučován nárazově několikrát v průběhu akademického roku. Termín diplomového semináře bude oznámen s několikatýdenním předstihem katedrou. Obsahem bude výuka základních akademických dovedností, zejména metody výzkumu, rešerše literatury, citování, citační normy a etická stránka výzkumu.

Bude-li umožněna virtuální účast, bude umožněna pouze studentům absolvujícím zahraniční pobyt a studentům nemocným.

Registration requirements - Czech
Last update: Martina Bárová (09.02.2021)

Vážení studenti,

 

vzhledem k častým dotazům ohledně zápisu Diplomového semináře Vás odkazuji na informace zápisu předmětů na stránkách fakulty pod magisterským studiem.

 

Klauzurní práce a diplomové semináře

..diplomové semináře je možné si zapisovat v průběhu celého akademického roku. K přihlášení se na zkoušku nebo klauzurní práci je však třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením, tedy změnu z předběžného zápisu na závazný zápis.

Při zápisu diplomových seminářů je třeba zapsat i příslušné části státních zkoušek.  tzn. společně se zapsáním Diplomového semináře si zapíšete i 1. a 2. část státní zkoušky.

Kódy SZK naleznete v seznamu rekvizit u diplomového semináře.

Studijní oddělení provádí potvrzení zápisu KLP a diplomových seminářů jednou týdně v termínech potvrzení zápisu klauzurních prací, v případě že se daném týdnu KLP nepotvrzují provede studijní oddělení potvrzení zápisu ve čtvrtek dopoledne.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (19.09.2022)

Bude sdělena na semináři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html