PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komplexní péče o děti s neurologickým postižením - PFYZ054
Anglický název: Comprehensive Care for Children with Neurological Disabilities
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 16 / 16 (16)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Korekvizity : PFYZ001, PFYZ074
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (19.08.2021)
Cílem předmětu je rozšíření znalostí a dovedností v oblasti dětské neurologie nad rámec povinných předmětů. Výuka je zaměřena k problematice komplexní (tzn. nejen fyzioterapeutické) péče o děti s neurologickým postižením. V praktické části je zajištěna praxe s dětmi s kombinovanými postiženími.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (18.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pochopení principů základních poruch motorického vývoje včetně CKP a DMO (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje znalost doprovodných poruch u dětí s DMO (smyslové, řečové, EPI, interní, emoční, chování, atd.).
  • prokazuje schopnost se orientovat v charakteristických klinických obrazech neurologických postižení a specifikách péče
  • prokazuje znalost o systému komplexní péče o děti s neurologickýmh postižením v ČR
  • prokazuje schopnost definovat předpoklady úspěšnosti rehabilitačního procesu a nutnosti týmové spolupráce

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

ELIASON, A. C.,et al. (2006). The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Developmental medicine and child neurology, 48(7), 549-554.

JANOVSKÝ, J. (2001) Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton.

RAINA, P., O'DONNELL, M., ROSENBAUM, P., BREHAUT, et al. (2005). The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy. Pediatrics, 115(6), e626-e636.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zkoušku:

  • aktivní účast na praktické výuce a prezentace kazuistiky
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)

Přednášky:

1. Mozková hybná porucha (CP) - diagnostika, klasifikace, vývojová dynamika.

2. Doprovodné poruchy u dětí s CP (smyslové, řečové, EPI, interní, emoční, chování, atd.).

3. Charakteristika klinických obrazů ostatních neurologických postižení a specifika péče.

4. Předpoklady úspěšnosti rehabilitačního procesu. Týmová spolupráce.

5. Lázeňská péče, stacionáře, organizace aktivit volného času.

6. Systém komplexní péče o děti s neurologických postižením v ČR.

7. Mezinárodní zkušenosti z řešení problematiky komplexní péče o děti se zdravotním postižením.

Cvičení:

1.-7. Demonstrace (návštěva klinického pracoviště).

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3186

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK