PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Předškolní pedagogika I - O07215001
Anglický název: Pre-school education theory
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Korekvizity : O07215002
Je korekvizitou pro: O07215002
Je prerekvizitou pro: O07215050, O07215006, O07215049, O07215097
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Základní pojmy. Proces výchovy a rozvoj osobnosti dítěte. proměny cíle, obsahu a metod předškolní výchovy. Úloha institucionální předškolní výchovy(mateřská škola,jesle,denní herní centra). předškolní kurikulum. Vztah předškolní výchovy k počátečnímu vzdělávání.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (21.11.2005)

Opravilová, E., Kropáčková, J.: Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Karolinum, Praha 2005.

Kolláriková,Z.,Pupala,B. Předškolní primární pedagogika. Portál 2002.

Opravilová,E.Předškolní pedagogika I, II. TU Liberec, 2002, 2004.

Opravilová, E., Gebhartová. V.: Rok v mateřské škole. Praha, Portál 2003.

Příhoda,V. Problematika předškolní výchovy.SPN,Praha,1967.

Rámcový program pro předškolní vzdělávání. VÚP, Praha 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK