PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní a sociální výchova - O07215002
Anglický název: Personal and social development
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: OSOV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Korekvizity : O07215001
Je korekvizitou pro: O07215001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (05.04.2006)
Kurz je zaměřen na osobnostní rozvoj studentů vztahující se ke zvolenému oboru. Týká se konkrétních oblastí komunikace, dialogu,diskuse a argumentace. V sociálním rozvoji je orientován na sebepřijetí, na toleranci k odlišnostem druhých, k etickým principům v jednání s druhými a ke kooperaci. Je realizován prostřednictvím metod sociálně psychologického výcviku a dramatické výchovy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (05.04.2006)

Gillernová,I.,Hermochová,S., Šubrt,R. Sociální dovednosti učitele. Praha:SPN, 1990.

Mareš, Křivohlavý,J.. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: PN, 1990.

Řezáč,J. Sociální psycologie. Brno: Paido, 2004.

Vávra,V.: Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990.

Valenta,J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha: ISV, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK