PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací programy v mateřské škole - O07215097
Anglický název: Educational Programmes in Preschool Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: VPMŠ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Havlová
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Prerekvizity : O07215001, O07215050
Je prerekvizitou pro: O07215125
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2008)
Vzdělávací programa a jeho cíle. Kurikulum jeho vznik,cíl a obsah, postup pri vypracování. Programy realizované v současné mateřské škole. Projekt a způsob jeho přípravy. Vytvoření modelového projektu. Základní pojmy ? proč vzdělávací program ? východiskem reformní pedagogika ? rozvoj individuality dítěte v modelech M. Montessori, waldorfské pedagogiky, program Začít spolu, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, MŠ podle Daltonského plánu, Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Rámcový program pro předškolní vzdělávání ? cesty k vytvoření programu konkrétní školy.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

KOpřiva,P.Naše MŠ na cestě ke zdraví,Havlínová a kol.Zdravá MŠ, Havlínová,M.a kol.Kurikulum podpory zdraví, Pasch,M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Walterová,E.Kurikulum.Proměěny a trendy v mezinárodní perspektivě.Brno,MU,1994.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK