PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kazuistický seminář I - O06313046
Anglický název: Case Study Seminar I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok5
Staré označení: KASE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jana Procházková
Kategorizace předmětu: Psychologie > Semináře
Prerekvizity : O06313014, O06313029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kazuistický seminář I V semináři by studenti na základě rozboru konkrétních případů z klinické, školní a poradenské praxe měli získat dovednosti v práci s daty, při stanovování diagnostických hypotéz a volbě případného postupu intervence. Většinou se jedná o případy, se kterými se studenti setkávají při praxích v průběhu studia. V konzultaci s vedoucím semináře i s ostatními účastníky semináře se studenti učí posuzovat závažnost a možnou interpretaci zjištěných dat, klást si otázky i vyvozovat závěry. Kazuistický seminář umožňuje studentům použít a syntetizovat dosud získané poznatky a vědomosti z předchozích kurzů v aplikaci na konkrétní případ.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Studijní literatura :
Baštecká,B. - Goldmann,P.: Základy klinické psychologie . Praha, Portál, 2001

Hadj Moussová,Z., Duplinský J. . Diagnostika: Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha, UK, 2002

Pavlas, I., Vašutová, M.: Vývojová psychologie. Ostrava,PedF Ostravská univerzita,1999

Kolektiv autorů : Přehled vývojové psychologie. Univ.Palackého, Olomouc, 1999

Říčan,P.-Krejčířová,D. a kol.: Dětská klinická psychologie. 3.vydání Praha,Grada,1997

Vágnerová, M.: Abnormální vývoj osobnosti jako následek negativního působení. TU Liberec, 1996

Vágnerová, M., Valentová,L.: Psychický vývoj a jeho variabilita. Praha UK 1992

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Cíl kurzu:
Porozumění metodě kasuistiky jako metodě výzkumné i klinické

Obsah kurzu :
Cíle, obsahy, osnova a struktura kazuistik. Anamneza, status praesens, analýza výsledků a podkladů, intervence, prognoza, doporučení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK