Obecná didaktika - O02214002
Anglický název: General Theory of Didactics (General Theory of Instruction)
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: OBDI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
PhDr. Romana Prouzová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Je prerekvizitou pro: O02214005, O02214105
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Obsah kurzu: Struktura procesu vyučování. Úloha cílů ve vyučovacím procesu. Interakce žáků a učitele ve vyučování. V čem spočívá proces učení ve vyučování? Aktivita žáků ve výuce. Zkušenostní a činnostní orientace vyučování, problémové vyučování. Organizační formy vyučování a jejich třídění. Skupinové a kooperativní vyučování. Inovační koncepce. Vyučovací metody. Hodnocení. Microteaching. Učitel, učitelská profese, příprava na vyučovací hodinu.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Skalková,J.: Obecná didaktika. Praha, SVI 1999.

Švec,V.: Praktikum didaktických dovedností. Brno, PF MU 1996.