PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Školní pedagogika - integrovaný seminář - O02214105
Anglický název: School Pedagogy - Integrated seminar
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 2/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: ŠPIS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Pavol Sekereš
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Prerekvizity : O02214001, O02214002
Je záměnnost pro: OENPP143, ONPP143
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. (06.06.2006)
Na základě systematických teoretických východisek a poznatků z odborné pedagogické literatury vytvořit základy pedagogického myšlení, jednání a postojů budoucích učitelů. Obsah kurzu Učitel, učitelská profese, sebereflexe studentů, sebeuvědomění a sebepojetí posluchačů vzhledem k nárokům učitelské profese. - Osobnost žáka, perspektivy jejího rozvoje, charakteristika žáka. - Metodologie práce studenta na fakultní škole: - hospitace, rozbory, besedy, diskuse, - první asistentská praxe. - Technika plánování učitelské přípravy, příprava a plán hodiny. Projektování na různých úrovních práce učitele. - Aplikace výzkumných technik : - sociometrie, řízený rozhovor, anamnéza, diagnostické techniky. - Hodnocení žáka. - Škola jako sociální skupina s výrazným vzdělávacím programem a pozitivním komunikativním prostředím. - Samostatná výuková a výchovná činnost studenta, hodnocení této činnosti, sebehodnocení.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. (06.06.2006)

Dittrich,P. : Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha, 1993.

Helus,Z. : Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha, SPN 1982.

Helus,Z.-Hrabal,V.-Kulič,V.-Mareš,J. : Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha, 1979.

Hrabal,V. : Jaký jsem učitel ? Praha, SPN 1989.

Mareš,J.-Křivohlavý,J. : Komunikace ve škole. Brno, 1995.

Mojžíšek,L. : Vyučovací hodina. Praha, SPN 1984.

Skalková,J. : Obecná didaktika, Praha, ISV 1999.

Solfronk,J. a kol. : Kapitoly ze školní pedagogiky. Praha, UK 1993.

Solfronk,J. : Organizační formy vyučování. Praha, UK 1994.

Solfronk,J. : Pedagogické řízení školy, Praha, PedF UK 1994.

Tonnuci,F. : Vyučovat nebo naučit ?, Praha, SVI UK 1991.

Doplňkové materiály:
Odborné publikace k daným tématům dle aktuálních potřeb.

Sylabus
Poslední úprava: STEHLIKO (18.07.2005)

Semináře pro tento předmět se otevírají za předpokladu, že se na ně přihlásí minimálně 5 studentů. Katedra pedagogiky podle potřeby otevře další semináře, sledujte nástěnku katedry ve 2. patře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK