PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Školní pedagogika a psychologie - O02214005
Anglický název: School Pedagogy and Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 2/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: ŠKPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Prerekvizity : O02214001, O02214002
Záměnnost : ONPP142, O02213005
Je prerekvizitou pro: O02214011, O02214029, O02214028, O02214027, O02214020, O02214018, O02214012, O02214009
Je záměnnost pro: O02213005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)
Kurz rozvíjí obecné předpoklady pro práci v profesi učitele, aplikuje pedagogickou teorii v podmínkách školského systému ČR a trendů školské politiky EU. Kurz orientuje studenty před praxí v základních výukových, organizačních a administrativních činnostech učitele.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

Cílem kurzu je rozvoj pedagogických kompetencí učitele - aplikací pedagogické teorie v školském systému ČR.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. (06.06.2006)

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998.

Gavora, P.: Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido 1996.

Hopf, A.: Sociální pedagogika pro učitele. Praha, UK 2001.

Jůva, V.: Úvod do pedagogiky. Brno, Paido 1995

Opekarová, O.: Pedagogická diagnostika ve škole a školní poradenství. Raabe. Vedení školy, Praha1998.

Pařízek, V.: Obecná pedagogika. Praha, Karolinum 1994.

Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1998.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 2002.

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha, Portál 2000.

Průcha a kol.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 2003.

Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování. Brno, PAIDO 1995.

Skalková, J. a kol.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha 1983.

Vašutová, J.: Pedagogika pro učitele. Ped F UK, Praha 1993.

Vorlíček, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha 1994.

Časopisy: Pedagogika, Moderní vyučování a Učitelské noviny

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

písemná zkouška v rozsahu přednášek

Sylabus -
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2010)

Koncepce školského systému ČR a EU

Kurikulum, legislativa

Organizace a řízení školy

Profese učitele

Výuka - interaktivní proces

Základy pedagogické diagnostiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK