Aplikovaná geografie - MZ340P453
Anglický název: Applied Geography
Český název: Aplikovaná geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Korekvizity : MZ340P12
Neslučitelnost : MZ340P452
Je neslučitelnost pro: MZ340P452
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.10.2014)

Dohoda o partnerství (2014) MMR, Praha

Strategie inteligentní specialiazace (2014) MŠMT, Praha

Operační programy

EC GUIDE for RIS 3 (Foray et al, 2012).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.10.2014)

Požadavek k zápočtu: ve 3-5 členných týmech zpracování vzorového projektu v souladu s metodikou strukturálních fondů EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů nebo podpory podnikání.

Požadavek ke zkoušce:
Znalosti odpovídající probrané látce.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (26.10.2014)

Přednáška je určena studentům 5. ročníku oboru sociální geografie a regionální rozvoj, kteří absolvovali jak přednášku Teorie regionálního rozvoje tak i Lokální a regionální rozvoj.

Přednášky a cvičení budou probíhat následující formou: 
1 x za 14 dní 2 hodinová přednáška pozvaného pracovníka z praxe, 1 x za 14 dní 2 hodiny cvičení

Rámcová struktura přednášek:
1.Hlavní změny v novém programovém období EU (2014-2020) - (Blažek, Květoň)

2. Řízení projektů ve sféře podpory regionálního rozvoje (Vozáb)

3. Zkušenosti se zpracováním projektových přihlášek pro podporu ze SF (Brož)

4. Podpora vědy, výzkumu a inovačního podnikání (včetně regionálních inovačních strategií) (Uhlíř, Chládek)

5. Role poradenských firem při realizaci politiky soudržnosti EU v Česku Jungvirtová). 

6. Role řídícího orgánu při přípravě a implemntaci operačního programu (Kupsa)