PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná geografie - MZ340P452
Anglický název: Applied Geography
Český název: Aplikovaná geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P453
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Korekvizity : MZ340P12
Neslučitelnost : MZ340P453
Je neslučitelnost pro: MZ340P453
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (11.02.2021)

Doporučená literatura:

Strategie inteligentní specialiazace (2020) MPO, Praha

Foray, D. (2019). In response to ‘Six critical questions about smart ‘specialisation’European Planning Studies272066– 2078.

Hassink, R., & Gong, H. (2019). Six critical questions about smart specializationEuropean Planning Studies272049– 2065.

Dohoda o partnerství (2014) MMR, Praha

Operační programy pro aktuální programové období

EC GUIDE for RIS 3 (Foray et al, 2012).

 

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (11.02.2021)

Požadavek k zápočtu: ve 3-5 členných týmech zpracování vzorového projektu v souladu s metodikou strukturálních fondů EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů nebo podpory podnikání a jeho adekvátní prezentace.  

Požadavek ke zkoušce:


Znalosti odpovídající probrané látce.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (11.02.2021)

Přednáška je určena studentům 5. ročníku oboru sociální geografie a regionální rozvoj, kteří absolvovali jak přednášku Teorie regionálního rozvoje tak i Lokální a regionální rozvoj.

Přednášky a cvičení budou probíhat následující formou:
1 x za 14 dní 2 hodinová přednáška pozvaného pracovníka z praxe, 1 x za 14 dní 2 hodiny cvičení

Rámcová struktura přednášek:
1.Hlavní změny v novém programovém období EU (2021-2027) - Blažek, Květoň

2. Řízení projektů ve sféře podpory regionálního rozvoje (Květoň, Kadlec)

3. Zkušenosti se zpracováním projektových přihlášek pro podporu ze SF (Brož)

4. Podpora vědy, výzkumu a inovačního podnikání (včetně regionálních inovačních strategií) (Uhlíř, Chládek)

5. Role poradenských firem při realizaci politiky soudržnosti EU v Česku Jungvirtová). 

6. Role řídícího orgánu při přípravě a implemntaci operačního programu (Kupsa)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK