PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie II - MC260S28L
Anglický název: Experimental methods physical and macromolecular chemistry II
Český název: Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie II
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MC260P127, MC260C30A, MC260C30, MC260P128
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se věnuje moderním metodám charakterizace syntetických polymerů v roztoku a v pevné fázi. Důraz je kladen na kovalentní a konfigurační strukturu, molekulárně hmotnostní parametry, morfologii a texturu polymerů studovanou spektrálními, rozptylovými, mikroskopickými a kalorickými metodami a speciálními chromatografickými a spektrometrickými technikami pro určení zdánlivé a absolutní molekulárně hmotnostní charakterizace polymerů. Část časové dotace předmětu je věnována metodice sledování průběhu polymerizací. Kromě přednášky (2h/týden) shrnující teoretické principy a metodiku vyhodnocení představených experimentálních metod se studenti seznamují s jednotlivými technikami v rámci demonstrací a laboratorních úloh formou praktika (3h/týden). S ohledem na složitost systémů na bázi syntetických polymerů (neuniformita parametrů jednotlivých makromolekul a segmentů systému) se jeví tento předmět jako velmi důležitý pro získání komplexních znalostí v oboru makromolekulární chemie. V plánu je výuka tohoto předmětu pouze v anglickém jazyce pro zahraniční a tuzemské studenty. To umožní výrazné zkvalitnění a modernizaci tohoto předmětu včetně využívání anglického jazyka ve výuce. U domácích studentů to bude mít význam pro jejich následné uplatnění v rámci mezinárodní spolupráce a používání odborných termínů.

Více informací na Moodle:
Poslední úprava: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (12.02.2019)
Literatura -

1.skripta k předmětu "Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie II - MC260S28L"

2. J. Vohlídal, Makromolekulární chemie, Karolinum Praha 1996

3. M. Horák, D. Papoušek: Infračervená spektra a struktura molekul, Academia,. 1976.

Poslední úprava: Zedník Jiří, RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Vypracování vybraných protokolů

Závěrečná shrnující seminární práce shrnující všechny úlohy

Pohovor s vyučujícím prokazující znalost tématiky

Poslední úprava: Zedník Jiří, RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
Sylabus -

IR spektroskopie

NMR spektroskopie

Rozměrově vylučovací chromatografie v kombinaci s rozptylem světla

Rozměrově vylučovací chromatografie v kombinaci s DAD detetkorem

difrakce paprsků X

optická a elektronová mikroskopie

Hmotnostní spektroskopie typu MALDI-TOF

Přednášky shrnující požadvky na charakterizace polymerních vzorků

Poslední úprava: Zedník Jiří, RNDr., Ph.D. (06.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK