PředmětyPředměty(verze: 901)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 196
detail BIO Biologie 1111
detail DEM Demografie 40
detail ECO Ekonomie 12
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 113
detail GEG Geografie 246
detail GEL Geologie 344
detail HLC Zdravotnické obory 393
detail CHE Chemie 381
detail INF Informatika 639
detail LAW Právo 195
detail MAT Matematika 1126
detail MED Lékařství 1699
detail PED Pedagogika 329
detail PHL Filologie 23
detail PHS Filosofie 217
detail PHY Fyzika 909
detail PLS Politologie 9
detail PMC Farmacie 46
detail PSY Psychologie 148
detail SOC Sociologie 13
detail SPO Sport 517
detail TEA Učitelství 1893
detail THE Teologie 6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK