PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemické informační zdroje - MC200P01
Anglický název: Chemical information resources
Český název: Chemické informační zdroje
Zajišťuje: Sekce chemie (31-201)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Mgr. Alexandra Vančurová
Vyučující: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Mgr. Jakub Režňák
Neslučitelnost : MC230P22, MC270P10
Je neslučitelnost pro: MC230P22, MC270P10
Anotace -
Kurz seznamuje s praktickými postupy využitelnými při psaní bakalářské nebo diplomové práce. Účastníci se seznámí s účelnými postupy vyhledávání ve vědeckých databázích. Prakticky budou předvedeny postupy přípravy vědeckého sdělení ve formě bakalářské/diplomové práce, posteru, přednášky nebo článku. Výuka bude probíhá prezenční formou, prezentace a domácí úkoly jsou přístupné v Google Classroom.
Poslední úprava: Režňák Jakub, Mgr. (07.02.2023)
Literatura -

Veškeré studijní materiály potřebné ke zvládnutí předmětu jsou dostupné na https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2286

Poslední úprava: Jindřich Jindřich, doc. RNDr., CSc. (27.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Pro udělení zápočtu je nutné splnit následující:

 • zapsat se do kurzu v https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2286, kde probíhá online komunikace mezi vyučujícím a studenty
 • odevzdat včas všechny zadané domácí úkoly, získat minimálně 60 % celkových bodů, provést všechny opravy požadované vyučujícími.
 • vyřešit závěrečný test, který se skládá z otázek k tématům řešeným v rámci průběžných cvičení (test se řeší v hodině online, je nutné dosáhnout minimálně 60 % bodů)
Poslední úprava: Jindřich Jindřich, doc. RNDr., CSc. (27.02.2024)
Sylabus -

Úvod do informačních zdrojů

 • Knihovny UK – služby, katalog
 • Kvalita a relevance informačních zdrojů
 • Open science/open access, problematika predátorských časopisů

Kvalifikační práce

 • Co je KP, související legislativa
 • Výběr tématu a školitele
 • Členění KP
 • Typografické zásady
 • Jazyk odborného textu
 • Grafické zpracování netextových prvků
 • Digitální a fyzické provedení KP

Programy pro psaní kvalifikační práce

 • Tipy a triky, jak efektivně využívat software pro psaní kvalifikačních prací (MS Word a Excel)
 • Základy práce s programy pro kreslení chemických struktur (ChemDraw a ChemSketch)

Vyhledávání informací

 • Nástroje a zdroje Univerzity Karlovy
 • Jak vyhledávat informace
 • Hodnocení vědy (citační databáze Web of Science a Scopus)
 • Identifikátory publikací a autorů

Odborné chemické databáze

 • Chemické databáze Scifinder a Reaxys a jak v nich vyhledávat
 • Patentové databáze a normy
 • Multioborové databáze
 • Databáze fyzikálních vlastností sloučenin
 • Landolt-Bornstein data
 • Spektroskopické databáze
 • Další užitečné e-zdroje

Ochrana duševního vlastnictví

 • Etika, autorský zákon, plagiátorství
 • Pravidla užití autorských děl – textových i netextových
 • Veřejné licence Creative Commons

Citování a citační nástroje

 • Generátory citací, citační manažery
 • Základní i pokročilé funkce, propojení s webovým prohlížečem a textovým editorem
 • Systém práce s dokumenty

Prezentace výsledků vědecké práce

 • Vědecké dokumenty
 • Prezentace – přednášky, obhajoby
 • Poster – konference – abstrakt
 • Článek – proces podávání článku a náležitosti 
Poslední úprava: Režňák Jakub, Mgr. (13.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK