PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový projekt II - MC200DP2
Anglický název: Diploma Project II
Český název: Diplomový projekt II
Zajišťuje: Sekce chemie (31-201)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Anotace
Zpracování diplomové práce podle zadání školitele. Diplomová práce má experimentální charakter, nicméně její
vypracování je spojeno i s důslednou literární rešerší daného tématu.
Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (13.06.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK