PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
NMR spektroskopie v chemické praxi - MC200C01
Anglický název: Practical NMR spectroscopy
Český název: NMR spektroskopie v chemické praxi
Zajišťuje: Sekce chemie (31-201)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Blahut, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Anotace -
Předmět je určený všem zájemcům o nukleární magnetickou rezonanci (NMR) a její aplikace napříč chemickými obory. Během výuky vedené kombinovanou formou seminářů a experimentů v laboratořích NMR (minimálně 60%) bude kladen důraz především na praktickou aplikaci technik NMR spektroskopie kapalin a pevných látek. Studenti si během semináře osvojí znalosti o konstrukci moderních digitálních spektrometrů, zpracování a publikování spekter a především získají hlubší přehled o využití NMR v organické syntéze, ve studiu chemických rovnováh a kinetice reakcí, v materiálové a koordinační chemii.
Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (03.06.2020)
Literatura

S. Berger, S. Braun: 200 and More NMR Experiments: A Practical Course, Wiley 2004.

Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (03.06.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Účast na minimálně 80 % výuky, zpracování průběžného a závěrečného reportu o vybrané metodě.

Poslední úprava: Blahut Jan, RNDr., Ph.D. (09.08.2023)
Sylabus -

1. Konstrukce a ovládání digitálního NMR spektrometru.

2. Zpracování spekter – fázování a korekce spekter, příprava pro publikaci, reportování, kvantitativní NMR.

3. Rovnováhy a izomerie – chemická výměna a její vliv na spektrum, NMR titrace.

4. Kinetika – sledování chemických reakcí in-situ pomocí NMR, analýza dat.

5. Difúze – určování velikost molekul, DOSY.

6. NMR pevné fáze – organické molekuly – rotace pod magickým úhlem, křížová polarizace.

7. NMR pevné fáze v materiálovém výzkumu – kvadrupolární jádra (27Al, 11B), analýza tvaru spektrálních čar.

8. Paramagnetické systémy – relaxační měření, spinové echo a širokopásmové experimenty, Evansova metoda.

9. In-silico – numerické simulace NMR experimentů.

Poslední úprava: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (03.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK