PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský projekt I - MC200BP1
Anglický název: Bachelor project
Český název: Bakalářský projekt I
Zajišťuje: Sekce chemie (31-201)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 3 [hodiny/týden]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Anotace
Zpracování bakalářské práce podle zadání školitele. Bakalářská práce má experimentální charakter, nicméně její zpracování je spojeno i s důslednou literární rešerší daného tématu.
Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (16.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK