PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Němčina. FOJK. Blended learning - ASZNJ0023 (Blended learning, prezenční výuka 2 hod/ týd)
Anglický název: LAP - German
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Garant: Klára Tschek, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JCNSILHA (10.02.2016)
Kurz je určený pro studenty/doktorandy s jazykovou znalostí na úrovni B2.

Kurz kombinuje prezenční výuku (1 x 90 min. týdně) s individuální prací přes internet (náročnost: ca. 60 min.týdně).
Obsahově se koncentruje na ústní projev (diskuze, referáty), čtení s porozuměním a zdokonalování písemného projevu. Kurz obsahuje autentické materiály - texty, videa, audio-soubory z medií jako "Die Zeit", "Arte", "3sat", tematické okruhy jsou např. studium, společenské a interkulturní otázky - o kterých doufáme, že vzbudí zájem na straně studentů a budou kvalitním podnětem pro diskuzi.

Studenti na základě interaktivní struktury internetového portálu mohou pracovat samostatně a zdokonalovat si např. gramatické znalosti či rozšiřovat slovní zásobu.
Atestace: Kurz je zakončen zápočtem, který je udělován na základě docházky, aktivní práce v hodině a úspěšného zvládnutí předepsané látky. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK