SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Personal skill minimum of sport (P. E.) - OKMN0T139A
Title: Dovednostní minimum ze všech sportů
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0T109A, OKMN0T110A, OKMN0T118A, OKMN0T129A
Interchangeability : OPMN0T139A
Is pre-requisite for: OKMN0T266B, OKMN0T259B, OKMN0T257B
Annotation -
Personal minimum of sports - gymnastics, athletics, swimming, sports games.
Last update: Hájková Jana, PaedDr. (28.04.2019)
Aim of the course -

Verifying the level of basic motor skills.

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (28.04.2019)
Descriptors - Czech

Dovednostní příprava 15 hodin

Příprava na zápočet 10 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literature - Czech

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J., Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X.

NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál. 2003. ISBN 80-7178-730-2

PERIČ, T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: GRADA Publishing, a. s.. 2004. ISBN 80-247-0683-0

ADAMÍROVÁ, Jiřina. Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy ČASPV.2003

BUNC,Václav. Obezita a nadváha u dětí – důsledek jejich neadekvátního pohybového režimu. In: V. Mužík a P. Vlček (Eds.), Škola,  pohyb a zdraví pro 21. století.  2010b. (s.35 – 44), Brno: Masarykova univerzita.

DVOŘÁKOVÁ, Hana. Školáci v pohybu: tělesná výchova v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 144 s. Děti a sport. ISBN 978-80-247-3733-1.

JEŘÁBEK, Petr. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční přípravě: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Vyd. 1. Liberec: TUL, 2014, 82 s. ISBN 978-80-7494-112-2.

https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (31.05.2022)
Syllabus -

Verifying the level of basic motor skills and the level of motor abilities of major sports - athletics, gymnastics, sports games and swimming.

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (28.04.2019)
Course completion requirements - Czech

Plavání

1. Uplavat 100m jedním plaveckým způsobem dle pravidel plavání, včetně startovního skoku střemhlav ze startovního bloku.

Hodnocení:       

dobře          – bez časového omezení

velmi dobře -  ženy max. 2:12,00 min., muži max. 2 min

výborně        - ženy max. 2:05,00 min., muži max. 1:50 min.

2. Součástí dovednostního minima je plavání pod vodou bez vynoření po odrazu.

Hodnocení:       

dobře          – ženy min. 10 m, muži min. 12 m

velmi dobře – ženy min. 14 m, muži min. 17 m

výborně       – ženy min. 20 m, muži min. 25 m

Věk nad 35 let - koeficient 10%

Gymnastika

Pohybová skladba s libovolným hudebním doprovodem v délce min. 16 taktů v 4/4 rytmu nebo 32 taktů ve 3/4 rytmu, která bude předvedena na 12 m akrobatickém pásu.

 Skladba musí obsahovat následující povinné prvky:

1. Libovolný obrat (obounož nebo jednonož)

2. Libovolný skok odrazem snožmo nebo jednonož (např. čertíkový skok, nůžkový skok, jelení skok,

     dálkový skok aj.)

3. Taneční krok (např. polkový, valčíkový, sambový, jive, cha-cha aj.)

4. Rovnovážná poloha (např. v postoji, kleku, sedu…, kde je zmenšená plocha opory)

5. Minimálně tři z následujících akrobatických prvků:

                a) kotoul vpřed (např. skrčmo, roznožmo, letmo)

                b) kotoul vzad (např. skrčmo, schylmo, roznožmo)

                c) stoj na lopatkách

                d) stoj na hlavě

                e) stoj na rukou

                f) stoj na rukou a kotoul

                g) přemet stranou

Přeskok přes libovolně vysokou kozu skrčkou nebo roznožkou.

Hodnocení:

 dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů a další libovolný akrobatický prvek z výše uvedených, vše ve správném gymnastickém provedení

          - přeskok s většími nedostatky

 velmi dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty  kotoulů a přemet stranou nebo stoj na rukou, vše ve správném gymnastickém provedení

                   - přeskok s drobnými nedostatky

 výborně – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů vpřed a vzad a přemet stranou nebo stoj na rukou a kotoul, vše ve správném gymnastickém provedení

              - přeskok s technicky optimálním provedením všech fází (rozběh, odraz, 2 letové fáze, doskok)

 Poznámka: při akrobatických prvcích i na přeskoku je možná záchrana.

 

 Sportovní hry

Start na úrovní basketbalové desky vpravo u postranní čáry, slalom mezi čtyřmi metami vedením basketbalového míče driblinkem do kruhu ve středu hřiště v souladu s pravidly a taktikou basketbalu, vyhodit míč nad hlavu – dřep – vztyk a chytit míč, pokračovat driblinkem k metě vlevo na úrovni čáry pro tříbodovou střelbu s náběhem na koš zprava a střelbou po dvojtaktu. Při neúspěšné střelbě pokračovat ve střelbě zpod koše až do úspěšného pokusu o střelbu a platného koše. Čas se začíná měřit se zahájením pohybu do slalomu a zastaví se s úspěšným košem.

Hodnocení:        nedostatečně    24,1 sekund a horší

                         dobře              22,1 – 24 sekund

                         velmi dobře     19,1 – 22 sekund

                         výborně           čas do 19 sekund

Atletika

 1. Hod míčkem (granátem, raketkou) - správné technické provedení s přeskokem nebo aspoň z místa z bočného odhodového postavení.

2. Skok daleký – správné technické provedení skrčným způsobem s rozběhem, odraz v libovolném místě (důraz na spojení rozběhu s odrazem)

 3. Skok vysoký – správné technické provedení

                a) střižný způsob (nůžky), laťka ve výšce doskočiště

                b) způsob valivý zádový (flop), aspoň náznak, bez laťky do doskočiště

4. Běh na 60 m s nízkým startem ze start. bloků maximální rychlostí

5. Běh na 200 m maximální rychlostí

      alternativně
6. Běh na 1000 m v čase 4:55,0
     nebo
7) Běh na 2000 m bez zastavení či chůze, bez limitu

 

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (31.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html