SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic gymnastics and sport games - OKMN0T118A
Title: Základy gymnastiky a sportovních her
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Ladislav Pokorný
Teacher(s): Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Interchangeability : OPMN0T118A
Is pre-requisite for: OKMN0T139A
Annotation -
Basics gymnastics The theoretical content of the lessons is focused on the knowledge of common terminology, on the organization of teaching, knowledge of the biomechanical patterns of gymnastics exercises and on the issue of warming up and development of motor skills and abilities of younger school age children. Practical lessons include training exercises with hand apparatus and on apparatus. Special emphasis is put on motor-functional training in gymnastics, ie on stimulation of motoric abilities by gymnastic movements. Practical training will include acrobatic exercises, using apparatus as vaulting apparatus, trampolines, horizontal bar, rings, boxes, beams, balance benches etc. Support, help, protection and saving from injuries. A special feature of the course is the use of the computer program Coaches Eye to evaluate the quality of the execution, which builds on the knowledge of biomechanics of gymnastic exercises.
Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Aim of the course -

Basic gymnastics

The aim is to teach students general skills and abilities of basic gymnastics, including didactic, in relation to the age and health status of pupils.

Basics of sports games

The aim of the course is to acquaint students with sports games suitable for teaching TV at the first stage of elementary school.

Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Descriptors - Czech

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams - a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Přímá výuka 8 hodin

Pohybová příprava: 20 hodin

Dovednostní trénink 20 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na zápočty 10 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literature - Czech

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.

APPELT, K., LIBRA, M., STEJSKALOVÁ, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.

APPELT, K., LIBRA, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.

HÁJKOVÁ, J. – VEJRAŽKOVÁ, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum 2005

HÁJKOVÁ, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. st. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum 2008.

HÁJKOVÁ, J. Motoricko funkční příprava. Praha, Karolinum, 2020.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro každý den. Praha, Grada 2000.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006

VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Praha: Grada. 2020

BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005.

PSOTTA, R. Fotbal. Základní program. Praha: NS SVOBODA, 1999.

ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Házená. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: NS Svoboda, 1998.

TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená. Praha: Grada Publishing, 2002.

VELENSKÝ, M. Streetball. Praha: Olympia, 1999.

VELENSKÝ, M. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum, 2008.

ZLATNÍK, D. Florbalový trénink v praxi. Praha: Česká florbalová unie, 2004

Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Syllabus -
 1. Handball
 2. Basketball
 3. Volleyball
 4. Football
 5. Floorball
 6. Unusual sports games
 7. Gymnastic terminology
 8. Warm up and preparatory exercises - theory and practice, choice of movements, hands apparatus (music interpretation, hands aparatus)
 9. Motor function preparation in gymnastics (age and performance specifics)
 10. Basics of acrobatic exercises, balance beam exercises
 11. Vault
 12. Less traditional apparatus in gymnastics
Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Základy gymnastiky:

 1. 75% docházky, případnou nepřítomnost je možné nahradit na výuce prezenčního studia
 2. test z názvosloví cvičení prostných
 3. přeskok kozy - skrčka nebo roznožka

 

Sportovní hry:

Dovednostní test + test z pravidel sportovních her

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (25.06.2023)
Learning resources - Czech

MOODLE

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15258

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15261

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15262

GYMNASTIKA

https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

 

SPORTOVNÍ HRY

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/micovesporty/uvod.php

http://metodika.cvf.cz/

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (19.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html