SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociocultural approaches to learning and thinking - OBPS13088
Title: Socio-kulturní přístupy k učení a myšlení
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Classification: Psychology > Educational Psychology
Pre-requisite : OBPS13002, OBPS13010
Is interchangeable with: OPBP1Q131B
Annotation -
Last update: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2010)
This course is meant be a n introduction to the theoretical roots of so called sociocultural approach to understand and study thinking and learning within educational psychology. The content of this course is rooted in two dominant perspectives created by 1. L. S. Vygotský and 2. Reuven Feuerstein. The aim of this course is to show and demonstrate potentiality of these two approaches inspire current pedagogical and counseling praxis- especially for questions of multicultural education and dynamic approaches to assessment. . Within a course of 13 seminars students are invited to study materials about 1. Vygotskian (and neovygotskian ) theories and 2. R. Feuerstein´s perspective to understand development of learning and thinking.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (11.10.2016)

Témata jednotlivých přednášek a seminářů členíme do 2 bloků

Blok I. Vygotský a jeho odkaz v pedagogice a psychologii
Základní teoretická východiska činnostní psychologie
Základní pojmy vygotského kulturně - historické teorie vývoje poznávacích funkcí
Psychologické nástroje

Blok II. Feuerstein a jeho význam pro soudobou pedagogickou psychologii
Základní teoretická východiska Feuersteinova pojetí vývoje poznávacích funkcí
Teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti
Zkušenosti zprostředkovaného učeníStudijní literatura povinná:
Vygotský, L.S.(2004): Psychologie myšlení a řeči. Praha Portál.

Málková, G. (2009): Zprostředkované učení. Portál, Praha.- kapitola Užití zprostředkovaného učení v pedagogické diagnostice a hodnocení
Studijní literatura doporučená:
Kozulin, A. (1998): Psychological tools: A sociocultural Approach to Education. Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-část k dispozici v českém překladu v souborech sis.

Feuerstein a kol. (2014) Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti.Karolinum Praha

Málková, G. (2008): Umění zprostředkovaného učení. Togga , Praha.

plný seznam doporučené literatury je k dispozici ve studijních oporách kurzu v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2357#section-0

 Atestace


1. PODKLAD PRO ATESTACI TVOŘÍ účast na semináři a předepsaná četba povinná četba ke kurzu (její zpracování vp růběhu semestru)

2. VÝSLEDEK PÍSEMNÉHO ZÁVĚREČNÉHO TESTU (ÚSPĚŠNOST ALESPOŇ 50%)


Konzultace ke kursu:
dle aktuální části semestru- viz nástěnka IS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html