SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Protected areas in the world - extended - MO550P15
Title: Chráněná území světa II
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Is incompatible with: MO550P127, MO550P114
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (04.10.2015)

Během kurzu se student seznámí se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu. Každá přednáška sestává ze seznámení se s daným kontinentem, jeho přírodně cennými oblastmi, zdejším systémem ochrany přírody, jeho problémy a úspěchy. Následuje přednáška, případně série komentovaných videí pořízených přednášejícím, ilustrující vybrané národní parky (NP) či jiná chráněná území kontinentu. Přednášku uzavírá řízená diskuse na zadané otázky, rozebírající problémy daných území v kontextu obecných principů ochrany přírody.

Cílem kurzu je seznámit studenta se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu.

(1 PK) Obecné cíle ochrany přírody: biodiverzita - její různé definice, měření, hodnota biodiverzity, oblasti světa s nejvyšší biodiverzitou (hotspots), faktory ohrožující biodiverzitu. Ochrana biodiverzity: genetická, druhová a ekosystémová, klíčové a vlajkové druhy, aktivní a pasivní management. Ochrana přírody v ČR: zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), implementace evropské sítě CHÚ Natura 2000 do ZOPK, druhy chráněných území, jejich vyhlašování, změny statutu, management, organizace, monitoring a hodnocení.

(2 PK V) Národní parky v ČR a problémy jejich ochrany na příkladě NP Šumava: Zonace a biologické zásady jejího tvoření, management jednotlivých zón, ochrana ohrožených druhů a klidová území, koexistence NP s místními obyvateli (případ kůrovcové gradace 2007-2013, zaměstnanost, sociální dopady a výhody blízkosti NP).

(3 ZK V) Začátek OP v Evropě - Švédsko 1909, Švýcarský NP, IUCN.

(4 ZK V) NP Střední Evropy - sousedi ČR: Polsko (Bialowieźa NP, Kampinoski NP, Gorce NP), Slovensko (TANAP, NAPANT, Slovensky Raj NP); Rakousko (Kalkalpen NP, Gesäusse NP, H. Tauren NP); Německo (BWNP, Schwarzwald NP). Transboundary, Europarc Federation, Junior ranger.

(5 ZK V) Wilderness: Historie ochrany divočiny - Aldo Leopold, Wilderness Society, World Wilderness Congress, Resoluce o divočině v EP, old & new wilderness; návrat velkých kopytníků a šelem do Evropy 
Příklady ochrany divočiny: USA - Wilderness Preservation System & Wilderness Areas (př.: Elk Creek).

(6 ZK V) Divočina v Evropě -Finsko (jediná Evropská země s Wilderness Act), Skotsko, Karpaty, Wildniss Gebiet Durrenstein, bývalé VVP v Německu, ČR. Privátní OP: privátní ochrana přírody coby alternativa ke státní ochraně přírody. Příklady: USA - Great Teton NP, Slovensko - Vlčia, Rumunsko - Karpaty, Slovinsko - Sečovlje Salina Nature Park.

(7 ZK) Tasmánie: Mt. Field NP, Cradle Mt. & Lake St Clair NP, South Bruny NP, Maria Island NP.

(8 ZK) NP v USA: Yosemite NP, Sequoia NP, Yellowstone NP, Rocky Mts. NP, Yoshua Tree NP, Mesa Verde NP, Mt. St. Helens. Začátek ochrany přírody v USA, rozdíly NP vs. National Forest.

(9 PK V) NP v USA: Smoky Mountains NP, Everglades NP, oblast James Bay, Carribean Nat. Forest - Puerto Rico. NP Kanady: Jasper NP, Glacier NP. NP Střední Ameriky: Kostarika (Tapanti NP, Manuel Antonio NP, Corcovado NP).

(10 PK) NP Jižní Ameriky: Ecuador (od Amazonie po hlavní hřeben And), Bolívie (Cotapata NP, oblast Páramo), Brazilie (Iguazú NP).

(11 PK) NP Asie: Chitwan NP, Bardia NP, Annapurna Conserv. Area, Langtang NP, Shey Phuksundo NP); Thajsko, Tibet.

(12 PK) NP Afriky: Kruger NP, Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve, Dračí hory, Golden Gate Highlands; NP Austrálie: NP Kakadu, JZ Austrálie, CHÚ státu Victoria, Velký bariérový útes.

(13 PK) Ostrovní NP: Havajské vulkány, Azorské ostrovy.

Zkouška sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek, ověřujícího osvojení si probrané látky.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html