SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Protected areas in the world - short - MO550P114
Title: Chráněná území světa
Czech title: Chráněná území světa
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Incompatibility : MO550P15
Is co-requisite for: MO550P127
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
During the course, the student will learn the basic characteristics of selected protected areas of the world and specific problems of their protection and management. Each lecture consists of acquaintance with the area, its naturally valuable areas, the local nature conservation system, its problems and achievements
Aim of the course - Czech
Last update: KINDLMANN/NATUR.CUNI.CZ (28.05.2010)

Seznámit studenta se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.08.2018)

R.B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková (2010): Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha.

S. Chape, M. Spalding, M. Jenkins, eds. (2008): The World's Protected Areas: Status, Values and Prospects in the 21st Century. University of California Press, Berkeley, CA.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (30.09.2023)

Kurz bude probíhat za podpory uživatelsky velice příjemného prostředí Classroom, kde student nalezne uložené ve formě MP4 souborů:

 -  Záznamy všech přednášek kurzu ve formátu mp4, kde přednášející vysvětluje probíranou látku na základě PowerPointového souboru.  Data konání přednášek (základní přednášky vs. diskuzní prezentace - viz níže apod.) budou studentům oznámena na úvodní přednášce a případné změny dat konání budou studentům  včas oznámeny.  Prostředí Classroom tak umožní studentům, aby v případě potřeby použili tyto záznamy  třeba pokud dojde ke kolizi s jiným kurzem a podobně a zároveň umožní shlédnutí dané přednášky či její složitější části opakovaně.

 - PowerPointové soubory zmíněné v předchozím bodě.

 - Další pomocné soubory při přednášce využívané, tedy třeba soubory v Excelu s daty a podobně.

 - Záznamy  diskusních prezentací v Googlemeet, které budou organizovány zhruba po každých třech přednáškách, při nichž budeme diskutovat probíranou látku a studenti se budou moci ptát na případné věci, kterým nerozumí, nebo na různé  další věci, které s přednáškou souvisí.

 - Chat, kde vám budu zadávat úkoly a oznamovat novinky.

 V prostředí Classroom se bude odehrávat i zkouška. Zkouška sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek, ověřujícího osvojení si probrané látky. Hodnocení (dle počtu správných odpovědí):

    12-11   výborně

     10-9  velmi dobře 

       8-7   dobře

       0-6   neprospěl(a)

 POZOR: Vzhledem k povaze prostředí Classroom budou do tohoto prostředí připuštěni pouze studenti, kteří mají v SISu uvedený email v doméně @natur.cuni.cz. K tomu, abyste se do prostředí Classroom dostali a mohli je aktivně používat, musíte tedy provést tyto kroky:

 1. Zkontrolujte si v SISu, jestli zde máte uveden mail v doméně @natur.cuni.cz. Pokud nikoli, zaměňte email stávající za email v doméně @natur.cuni.cz. Tento email obdrželi všichni studenti Přírodovědecké fakulty UK při nástupu na fakultu. Pokud si jej nepamatujete, zkontaktujte IT oddělení nebo studijní oddělení. Pokud jste z jiné fakulty, zkontaktujte mě na emailu pavel.kindlmann@centrum.cz a věc vyřešíme individuálně.

 2. Pokud budete mít v SISu uveden email v doméně @natur.cuni.cz, čekejte až ode mne NA TUTO EMAILOVOU ADRESU obdržíte pozvánku do prostředí Classroom. Tuto pozvánku přijměte a od té doby zde můžete pracovat. Tuto pozvánku můžete obdržet několikrát, protože je musím posílat opakovaně, jelikož se další studenti přihlašují i během semestru. Reagujte prosím proto pouze na první z nich a pokud již budete v prostředí Classroom přihlášeni, následující pozvánky ignorujte. TEN STUDENT VŠAK, KTERÝ NEBUDE MÍT V SISU UVEDEN EMAIL V DOMÉNĚ @NATUR.CUNI.CZ, ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE AŽ DO TÉ DOBY, NEŽ TENTO NEDOSTATEK ODSTRANÍ.

 POZOR: TEN KDO NEBUDE MÍT V SISU UVEDEN EMAIL V DOMÉNĚ @NATUR.CUNI.CZ DO 15.10., JIŽ ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE A DO PROSTŘEDÍ CLASSROOM A TÍM PÁDEM ANI DO CELÉHO KURZU NEBUDE PŘIPUŠTĚN, PROTOŽE NEBUDE MÍT PŘÍSTUP KE STUDIJNÍM MATERIÁLŮM V PROSTŘEDÍ CLASSROOM, ALE HLAVNĚ K VLASTNÍ PRÁCI V TOMTO KURZU (DOMÁCÍ ÚKOLY, ZKOUŠKY A PODOBNĚ).

 Další informace a detaily týkající se kurzu obdržíte na úvodní přednášce v Googlemeet, která se bude konat v pondělí, 2.10., od 14:00 v B14 a  zároveň na adrese

 https://meet.google.com/xft-bfnw-wpd

 Tato přednáška bude nahrána a poté dosažitelná v prostředí Classroom, avšak pouze studentům, kteří budou do tohoto prostředí řádně přihlášeni.

 

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.10.2021)

(1 PK) Obecné cíle ochrany přírody: biodiverzita - její různé definice, měření, hodnota biodiverzity, oblasti světa s nejvyšší biodiverzitou (hotspots), faktory ohrožující biodiverzitu. Ochrana biodiverzity: genetická, druhová a ekosystémová, klíčové a vlajkové druhy, aktivní a pasivní management. Ochrana přírody v ČR: zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), implementace evropské sítě CHÚ Natura 2000 do ZOPK, druhy chráněných území, jejich vyhlašování, změny statutu, management, organizace, monitoring a hodnocení.

(7 ZK) Tasmánie: Mt. Field NP, Cradle Mt. & Lake St Clair NP, South Bruny NP, Maria Island NP.

(8 ZK) NP v USA: Yosemite NP, Sequoia NP, Yellowstone NP, Rocky Mts. NP, Yoshua Tree NP, Mesa Verde NP, Mt. St. Helens. Začátek ochrany přírody v USA, rozdíly NP vs. National Forest.

(9 PK) NP Jižní Ameriky: Ecuador (od Amazonie po hlavní hřeben And), Bolívie (Cotapata NP, oblast Páramo).

(10 PK) NP Asie: Nepál a zdejší ochrana přírody - Chitwan NP, Bardia NP, Annapurna Conserv. Area, Langtang NP, Shey Phuksundo NP.

(11 PK) NP Afriky:  Ochrana přírody v JAR - Kruger NP, Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve, Dračí hory, Golden Gate Highlands.

(12 PK) Ostrovní NP: Speciální problémy ochrany přírody na ostrovech - Havajské vulkány, Azorské ostrovy.

 

PK - přednáší Pavel Kindlmann

ZK - přednáší Zdenka Křenová

Číslo před iniciálami přednášejícího: číslo týdne v semestru, kdy se přednáška koná (např. 10 PK znamená, že přednáší P. Kindlmann 10. týden v semestru). Konkrétní dny budou oznámeny na první přednášce a objeví se v classroomu v souboru s první přednáškou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html