PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FPV1-Úvod do filosofie II. (= proseminář) - RETK7002
Anglický název: Introduction to Philosophy II.
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
letní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Prerekvizity : RETD7001
Rozvrh   
Anotace -
Proseminář filosofie je určen studentům kombinovaného bakalářského studia evangelické teologie. Kurz si klade za cíl na příkladech několika základních textů západní filosofické tradice uvést do problematiky filosofického tázání a představit filosofii nikoli jako systém nauk, nýbrž jako nikdy nekončící pohyb myšlení. V kurzu bude kladen důraz na osvojení si nezbytných dovedností při práci s filosofickými texty. Předpokládá se, že studenti si texty doma nejprve samostatně nastudují, proseminář bude věnován jejich shrnutí a případné diskuzi.

Texty probírané v prosemináři:
Platón, Ústava, Platónovy spisy, sv. IV, Praha 2003 (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni: VI,506b–VII,517c).
Aristotelés, Metafyzika A, Praha 2008 (980a až 983a23, první a druhá kapitola).
Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha 2010.
Kant, Immanuel, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha 1992.
Kant, Immanuel, Základy metafyziky mravů, Praha 2014.

Podmínkou zápočtu je esej v rozsahu přibližně deseti stran, která bude zpracovávat vybranou otázku z textu probíraného na prosemináři, případně interpretovat vybranou pasáž z tohoto textu. Práce musí být přehledně členěna, musí obsahovat úvod, v němž bude představena otázka, a závěr, kde bude shrnuto, k čemu autor ve své práci dospěl, příp. jaké je jeho stanovisko k dané otázce. Po formální stránce musí práce splňovat základní požadavky kladené na akademické práce (správné citace a odkazy na bibliografii).
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.09.2021)
Literatura

Texty probírané v prosemináři:
Platón, Ústava, Platónovy spisy, sv. IV, Praha 2003 (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni: VI,506b–VII,517c).
Aristotelés, Metafyzika A, Praha 2008 (980a až 983a23, první a druhá kapitola).
Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha 2010.
Kant, Immanuel, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha 1992.
Kant, Immanuel, Základy metafyziky mravů, Praha 2014.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=816

heslo: Absolutní Duch

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zápočtu je esej v rozsahu přibližně deseti stran, která bude zpracovávat vybranou otázku z textu probíraného na prosemináři, případně interpretovat vybranou pasáž z tohoto textu. Práce musí být přehledně členěna, musí obsahovat úvod, v němž bude představena otázka, a závěr, kde bude shrnuto, k čemu autor ve své práci dospěl, příp. jaké je jeho stanovisko k dané otázce. Po formální stránce musí práce splňovat základní požadavky kladené na akademické práce (správné citace a odkazy na bibliografii).

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK