PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Philosophy Seminar 1 - RETA7011
Anglický název: Philosophy Seminar 1
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Prerekvizity : RETA7001
Je prerekvizitou pro: RETA7100
Rozvrh LS   
Anotace - angličtina
The Philosophy Seminar 1 focuses on detailed lecture of chosen fundamental texts of the classical, Christian and modern
philosophy. In the summer semester 2023, we are going to read selected passages from one of the core texts of modern epistemology, An Essay Concerning Human Understanding of John Locke.
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.09.2022)
Literatura - angličtina

John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Peter H. Nidditch (ed.), 1975.

Mabbott, J. D, John LockeLondon : Macmillan, 1973.

Uzgalis, William, "John Locke", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = .

Newman, Lex (ed.), The Cambridge companion to Locke's ''Essay concerning human understanding'', Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

To receive credits for the subjects the student have to write an essay on one of the dealt topics, in which they should prove their ability to interpret a philosophical text and to work with secondary literature.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK