PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religionistika 2 - RET8032
Anglický název: Religious Studies 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Prerekvizity : RET8100
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (06.06.2020)
V tomto kurzu se studenti seznámí se základními možnostmi religionistické interpretace minulých a současných
podob náboženství, spirituality, religiozity a souvisejících témat, seznámí se se základními pojetími významu
náboženství v životě jednotlivce a společnosti a s povahou dějinné dynamiky náboženství z hlediska jeho
významu a role ve společnosti, včetně sekularizačních a desekularizačních procesů a analýzy současných podob
náboženství a spirituality v dnešním světě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (06.06.2020)

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích, Kalich, Praha, 2004.

GAUCHET M., Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné, CDK, Praha, 2004.

HOŠEK P., A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012.

LUŽNÝ D., Náboženství a moderní společnost, Masarykova univerzita, Brno, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK