PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář religionistiky - RET80204 (Západní esoterismus)
Anglický název: Religious Studies Seminar 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Prerekvizity : RET8100
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (25.09.2017)
ZÁPADNÍ ESOTERISMUS
Seminář uvádí studenta do významné, ale opomíjené duchovní tradice západního esoterismu. Z této tradice (ale nejen z ní) čerpá také velmi rozšířené náboženské hnutí současnosti, hnutí Nového věku. V kursu ovšem jde o starší a klasičtější podoby této tradice, a to hlavně o ty, s nimiž je možné se setkat v současné české společnosti.
Kurs má tři části. V první je formou přednášek a následné diskuse esoterická tradice představena, druhá část znamená praktické seznámení s žitými podobami tohoto hnutí formou rozhovorů s významnými osobnostmi nebo formou společných zúčastněných pozorování, třetí pak představuje diskuse nad referáty o písemných pracích jednotlivých studentů.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (25.09.2017)

Literatura ke kursu:

GOODRICK-CLARKE, Nicholas, Západní esoterické tradice, Grada, Praha 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (25.09.2017)

Podmínkou k započtení kursu je odevzdání písemné práce (nejspíše na téma života a díla některého představitele západního esoterismu) v rozsahu cca 10 normovaných stran textu a samozřejmě účast na zúčastněných pozorováních a účast na seminárních diskusích.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. (25.09.2017)

Předběžný rozvrh témat seminářů:

1. Úvod do kursu, rozvrh práce, metoda, problémové okruhy (Z. V. & J. V.) 6. 10.

2. Stručná historie západního esoterismu I. (J. V.) 13. 10.

3. Stručná historie západního esoterismu I. (J. V.) 20. 10.

4. Západní esoterismus v české společnosti (Z. V. & J. V.) 27. 10.

5.–11. Přednášky hostů, společná zúčastněná pozorování 3. 11. – 15. 12.

12. Referáty ze seminárních prací 6. 1.

13. Referáty ze seminárních prací 13. 1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK