PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář religionistiky - RET8011
Anglický název: Religious Studies Seminar 1
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: RET8100
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (29.05.2020)
V rámci tohoto kurzu si studenti osvojí základní dovednosti religionistické práce s konkrétním religionistickým
textem (jako například R. Otto, Posvátno, M. Eliade, Posvátné a profánní atd.), který představuje základní
východisko seminárních diskuzí. Studenti budou společně číst a komentovat tento text s využitím relevantní
odborné literatury a sekundárních zdrojů, diskutujících přínos a případné slabiny zvoleného religionistického textu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (29.05.2020)

OTTO R., Posvátno, Vyšehrad, Praha, 1998

ELIADE M., Posvátné a profánní, Oikumene, Praha, 2006

ANTALÍK D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích, Kalich, Praha, 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK