PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FV-Augustin: hlavní filosofická témata jeho myšlení - RET7040
Anglický název: Augustin
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Prerekvizity : RET9102, RET9201
Rozvrh ZS   
Anotace -
Augustin, O nesmrtelnosti duše
Lenka Karfíková
ZS 2011/12 úterý 17,30-19,05
(FF, Nám. J. Palacha, místnost 218)

Četba Augustinova raného pojednání De immortalitate animae, které je zajímavým spojením platonských,
aristotelských a novoplatonských prvků s křesťanstvím.

Edice: Augustinus, De inmortalitate animae, vyd. W. Hörmann, CSEL 89, Wien 1986, str. 103-128

Překlady:
• Balido: Agostino d’Ippona, De Immortalitate animae. L’Immortalità dell’Anima. Testo latino a fronte.
Introduzione, Traduzione, Note e Appendice di Giuseppe Balido (Patristica 1), Napoli 2010.
• Catapano: Agostino, Sull'anima: introd., trad., note e apparati di G. Catapano, Milano 2003.
• Labriolle: Augustin, Dialogues philosophiques, 2: Dieu et l'âme, texte de l'éd. bénédictine, trad., introd.
et notes de Pierre de Labriolle, Paris 1939.
• Müller: Aurelius Augustinus, Selbstgespräche über Gott und die Unsterblichkeit der Seele, hg. H. Fuchs,
Einführung, Übertragung, Erläuterungen und Anmerkungen H. Müller, Zürich 1954.
• Schopp: Augustinus, The immortality of the soul; The magnitude of the soul; On music; The advantage
of believing; On faith in things unseen; transl. by L. Schopp [et al.], Washington D.C. 1977.
• Watson: Augustine, Soliloquies and Immortality of the soul: with an introd., transl. and commentary by G.
Watson, Warminster 1990.
• Wolfskeel: Augustinus, De immortalitate animae of Augustine: text, transl. and comm. by C.W.
Wolfskeel, Amsterdam 1977.


Literatura:
• L. Alici (vyd.), Interiorità e intenzionalità in S. Agostino. Atti del Io e IIo Seminario internazionale del
Centro di studi agostiniani di Perugia, Roma 1990.
• F. De Capitani, Platone, Plotino, Porfirio e sant'Agostino sull'immortalità dell'anima intesa come vita, in:
Rivista di filosofia neo-scolastica, 1984, 230-244.
• H. Dörrie, Porphyrios' „Symmikta Zetemata“. Ihre Stellung in System und Geschichte des
Neuplatonismus nebst einem Kommentar zu den Fragmenten, München 1959.
• E. Haenchen, Die Frage nach der Gewissheit beim jungen Augustin, Stuttgart 1932.
• L. Hölscher, The reality of the mind: Augustine's philosophical arguments for the human soul as a
spiritual, London - New York 1986.
• G. Madec, Le spiritualisme augustinien à la lumière du De immortalitate animae, in: G. Reale e.a., Hgs,
L´opera letterario di Agostino tra Cassiciacum e Milano. Agostino nelle terre di Ambrogio, 1-4 ottobre 1986,
Palermo 1987, 179-190.
• J. A. Mourant, Augustine on immortality, Villanova 1969.
• G. O’Daly, Augustine’s philosophy of mind, London 1987.
• J. Pépin, Une nouvelle source de saint Augustin: le ζήτημα de Porphyre „Sur l’union de l’âme et du
corps“, in: id., „Ex Platonicorum persona“. Études sur les lectures philosophiques de saint Augustin. Amsterdam
1977, 213-267.
• S. Vanni Rovighi, La fenomenologia della sensazione in Sant´Agostino, in: Rivista di filosofia
neo-scolastica, 54, 1962, 18-32.
• G. Verbeke, Spiritualité et immortalité de l´âme chez Saint Augustin, in: Augustinus Magister. Congrès
international augustinien, Paris 1954, I, 329-334.
Poslední úprava: MORAVEC (06.07.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK